גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

על הפרשנים

העיון בגיליונות מפגיש אותנו עם פרשנים רבים מתקופות, מקהילות ומאומות שונות, ועם ספרים וחיבורים רבים ומגוונים. לנוחות הלומדים מובאים כאן פרטים בסיסיים על הפרשנים וההוגים הנזכרים בגיליונות, וכן על חיבוריהם המרכזיים.

בחרו:
פרשנים   ספרים וחיבורים
הכל א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

פרופ' אביגדור (ויקטור) אפטוביצר ר' אביעד שר שלום באזילה (אמונת חכמים) ר' אברהם קריב ר' אברהם אבן עזרא (ראב"ע) ר' אברהם אליגרי (לב שמח) ר' אברהם בדרשי ר' אברהם בן דוד (ראב"ד) ר' אברהם בן הרמב"ם ר' אברהם בערוש פלאהם ר' אברהם ברלינר ר' אברהם הלוי בקראט (ספר הזכרון) ר' אברהם יהושע השל הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי"ה קוק) פרופ' אברהם כהנא (פירוש מדעי) ר' אברהם מוריץ סילברמן ר' אברהם מנחם הכהן רפא-פורט (מנחה בלולה) ר' אברהם סבע (צרור המור) ר' אהרן (ארמנד) קמינקא ר' אהרן אבו אלרבי ד"ר אהרן ברט אונקלוס הגר (תרגום אונקלוס) אייזק הירש ווייס (מדות סופרים) הרב אליהו אליעזר דסלר (מכתב מאליהו) ר' אליהו בחור (המתורגמן) ר' אליהו בן-אמוזג (אם למקרא) ר' אליהו מזרחי (רא"ם) ר' אליהו קרמר (הגאון מוילנה) ר' אליעזר אשכנזי (מעשי ה') ר' אליעזר הלוי היילפרין (ביאורי מוהרא"ל) ר' אליעזר ליפמן ליכטנשטיין (שם עולם) ר' אליעזר מבלגנצי אליעזר שטיינמן ר' אנשלמה אשתרוק (מדרשי התורה) ר' אפרים בן שמשון (רבנו אפרים) ר' אריה לייב שטיינהארט (כור זהב) ארנולד בוגומיל אהרליך (מקרא כפשוטו) ארנסט פרידליך קרל רוזנמילר רבנו אשר בן יחיאל (רא"ש) ר' בחיי אבן פקודה (חובות הלבבות) ר' בחיי בן אשר אבן חלוה (רבנו בחיי) ר' בן ציון יהודה ברקוביץ (עוטה אור) בנו יעקב פרופ' בנימין דה-פריס בנימין זאב הרצל ר' ברוך אפשטיין (תורה תמימה) ג'ון שטיינבק גוסטב דילמן דב קמחי פרופ' דב רפל ר' דוד אוטנזוסר (אטטענזאסער) ר' דוד בן אברהם הנגיד (ר' דוד הנגיד) ר' דוד בן זמרא (רדב"ז) ר' דוד הלוי סגל (דברי דוד) פרופ' דוד ילין ר' דוד לוריא (רד"ל) ר' דוד פארדו (משכיל לדוד) ר' דוד פויכטוונג ר' דוד צבי הופמן (רד"צ הופמן) ר' דוד קמחי (רד"ק) הנרי ג'ורג' (משה המחוקק) פרופ' הרמן (יחזקאל) כהן פרופ' הרמן גונקל ר' הרץ נפתלי הומברג (הכורם) ר' וולף (בנימין זאב) היידנהיים (רוו"ה) וילהלם גזניוס וילהלם רודולף ר' זאב וולף איינהורן (מהרז"ו) ז'אן אסתרוך זיגמונד פרנקל ר' זכריה הרופא (מדרש החפץ) ר' חזקיה בן מנוח (חזקוני) ר' חיים בן עטר (אור החיים) חיים הזז ר' חיים הירשנזון (נמוקי רש"י) ר' חיים טירר (באר מים חיים) ר' חיים יוסף פולאק חיים נחמן ביאליק פרופ' חנוך אלבק ר' חנוך ב"ר יוסף זונדל (ענף יוסף) רבנו חננאל בן חושיאל (רבנו חננאל) ר' חסדאי אלמושנינו (משמרת הקודש) ר' חסדאי קרשקש ר' ידידיה שלמה רפאל מנורצי (מנחת ש"י) ר' ידעיה בדרשי (ידעיה הפניני) ר' יהודה החסיד (ספר חסידים) ר' יהודה הלוי (ריה"ל) ד"ר יהודה אבן שמואל ר' יהודה בעהאק ר' יהודה בר' אליעזר (מנחת יהודה 2) ר' יהודה לויא מפראג (מהר"ל) ר' יהודה ליב קרינסקי (קרני אור) ר' יהודה לייב שפירא (הרכסים לבקעה) ר' יהודה קיל ר' יהודה תיאודור (טהעאדר) (מנחת יהודה 1) ר' יהושע פלק כ"ץ (סמ"ע) ר' יום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א) ר' יום טוב ליפמן הלר (תוספות יו"ט) ר' יונה אבן ג'נאח (ריב"ג) ר' יונתן אייבשיץ ר' יוסף אלבו (ספר העיקרים) ר' יוסף (השני) טוב-עלם (צפנת פענח) ר' יוסף אבן כספי (אבן כספי) ר' יוסף בכור-שור (בכור שור) יוסף בן-מתתיהו (יוספוס פלביוס) ר' יוסף דימיליאו-מוסקאט (אוצרות יוסף) פרופ' יוסף היינמן פרופ' יוסף ולק ר' יוסף חיים אזולאי (חיד"א) ר' יוסף יעבץ ר' יוסף נחמיאש הרב יוסף קאפח ר' יוסף קמחי ר' יוסף קרא ר' יוסף שכטר פרופ' יחזקאל קויפמן ר' יעקב בן אשר (בעל הטורים) ר' יעקב בן חביב (עין יעקב) ר' יעקב די-לישקאש (אמרי נעם) ר' יעקב יקותיאל נויבאור ר' יעקב משה העלין אשכנזי (ידי משה) ר' יעקב סלניק (נחלת יעקב) ר' יעקב פידאנקי ר' יעקב צבי מקלנבורג (הכתב והקבלה)

ר' יעקב קניזל (קניזל) ר' יעקב רייפמן (שדה ארם) ר' יעקב ריישר (עיון יעקב) ר' יצחק עראמה (עקדת יצחק) ר' (דון) יצחק אברבנאל (אברבנאל) ר' יצחק אייזיק הלוי (דורות הראשונים) ר' יצחק אליהו לנדא (ברורי המידות) ר' יצחק אלפסי (רי"ף) ר' יצחק בן יהודה הלוי (פענח רזא) פרופ' יצחק היינמן ר' יצחק זליגמן בער (עבודת ישראל) ר' יצחק יוסף בן-ציון ויינקאפ (פירוש מדעי) ר' יצחק יעקב הורביץ (באר יצחק) ר' יצחק מוינה (אור זרוע) ר' יצחק מלר (עזרה להבין) ר' יצחק פרופיאט דוראן (מעשה אפוד) ר' יצחק קארו (תולדות יצחק) ר' יצחק שמואל רגיו (יש"ר) ר' יצחקי שלמה (רש"י) ר' ירמיהו היינמן (באור לתלמיד) ר' ישעיה די טראני (נימוקי הרי"ד) ר' ישעיה הלוי הורביץ (של"ה) ר' ישעיה שפירא (האדמו"ר החלוץ) ר' ישעיהו פיק ברלין (מיני תרגומא) ר' ישראל איסרליין (תרומת הדשן) ר' ישראל יצחק הלוי (זמברובסקי) (גרש כרמל) ר' ישראל מאיר הכהן כגן (חפץ חיים) ר' יששכר בער איילנבורג (צידה לדרך) ר' יששכר בער יעקובסון ר' יששכר בער כ"ץ (מתנות כהונה) ר' יששכר דוב ליטויער (דעת יששכר) ר' לוי בן גרשום (רלב"ג) פרופ' לוי גינצבורג ר' מאיר איש-שלום ר' מאיר וולף (המעמר) פרופ' מאיר וייס (המקרא כדמותו) מאיר זלצברגר ר' מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל (מלבי"ם) ר' מאיר מרוטנבורג (מהר"ם) ר' מאיר קאלוו (מנחה חדשה) ר' מאיר שמחה הכהן מדוינסק (משך-חכמה) מוהנדס (מהטמה) גנדי מוריס סמואל מנחם בן סרוק (מחברת) ר' מנחם די לונזאנו (אור תורה) ר' מנחם המאירי (המאירי) ר' מנחם מנדל כשר (תורה שלמה) ר' מנשה גרוסברג (חצי מנשה) ר' מרדכי יפה (לבוש האורה) ר' מרדכי ברויאר ר' מרדכי גימפל יפה (תכלת מרדכי) פרופ' מרדכי זר-כבוד ר' מרדכי לוונשטיין (נפש הגר) פרופ' מרדכי מרטין בובר (דרכו של מקרא) מרקוס מוריץ קאליש ר' משה איסרליש (רמ"א) ר' משה אלמושנינו ר' משה אלשיך (האלשיך הקדוש) משה אריה מירקין ר' משה בן מימון (הרמב"ם) ר' משה בן נחמן (רמב"ן) פרופ' משה גרינברג ר' משה דוד קאסוטו ר' משה זיידל (רמ"ז) ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל) ר' משה חפץ (מלאכת מחשבת) ר' משה יצחק אשכנזי (הואיל משה) ר' משה מנדלסון (רמבמ"ן (הבאור)) פרופ' משה צבי סגל (מ"צ סגל) נח חכם ר' נחמן קרוכמל (רנ"ק) רבנו נסים גירונדי (הר"ן) ר' נפתלי הרץ וייזל (רנה"ו) ר' נפתלי צבי יהודה ברלין (נצי"ב) נתן אלתרמן ר' נתן מרקוס הכהן אדלר (נתינה לגר) ר' נתן שפירא (אמרי שפר) ר' סעדיה גאון (רס"ג) ספר החינוך (החינוך) סרן קירקגור ר' עובדיה מברטנורא (ברטנורא) ר' עובדיה ספורנו (ספורנו) ר' עזרא ציון מלמד (ע"צ מלמד) ר' עזריה מן האדומים (מאור עיניים) פאול פולץ (Volz) פילון האלכסנדרוני פלוני אלמוני (יא"ר) פרופ' פרנץ דליטש פרנץ רוזנצוויג ר' צבי הירש קלישר קלונימוס בר קלונימוס קרל (פול) קספרי הרב שאול לוסטיג פרופ' ר' שאול ליברמן ר' שבתי כהן (הש"ך) ר' שלמה לוריא (מהרש"ל) ר' שלמה אפרים לונטשיץ (כלי-יקר) ר' שלמה בן אדרת (רשב"א) פרופ' שלמה דב גויטיין ר' שלמה דובנא פרופ' שלמה ז. ליאון סקוז ר' שלמה מריני (תיקון עולם) ר' שלמה פפנהיים (יריעות שלמה) ר' שמואל אליעזר הלוי איידלס (מהרש"א) ר' שמואל בן מאיר (רשב"ם) ר' שמואל דוד לוצאטו (שד"ל) פרופ' שמואל הוגו ברגמן ר' שמואל הנגיד (שמואל הנגיד) ר' שמואל הצרפתי (נמוקי שמואל) ר' שמואל חיים לולי (שחבד"ל) ר' שמואל יפה אשכנזי (יפה תואר) ר' שמואל לניאדו (בעל הכלים) פרופ' שמואל קלמן מירסקי ר' שמחה בונים אורבך (עמודי המחשבה הישראלית) ר' שמחה ראובן אדלמן לבית אייגש (התירוש) ר' שמעון ברמן (מסעות שמעון) ר' שמעון הלוי אושנבורג (דבק-טוב) ר' שמעון ויוסף סאנטא (בוצר עוללות) ר' שמשון משאנץ (ר"ש משאנץ) ר' שמשון ברוך שפטל (ביאורי אונקלוס) שמשון מלצר ר' שמשון רפאל הירש (רש"ר הירש) תומס מאן