גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

פרשיות הנדרים

ב.

"לא יהיה בך חטא"

ג.

הערכת חז"ל את הנדרים

ד.

הערכת גנדי את הנדרים

פרשת כי תצא
שנת תשי"א

נדרים

דברים פרק כג, פסוקים כב - כד

א.  פרשיות הנדרים

השוה לפסוקנו את הנאמר בענין נדרים בפרשת מטות (במדבר ל'). לדעת חז"ל מדובר שם ב'שב ואל תעשה', כגון שיאסור אדם על נפשו לאכול או להנות מדבר המותר לו, וכאן מדובר בדבר מצוה וב'קום ועשה' וכגון לתת צדקה לעני.

הבא ראיה לכך מלשון הכתוב שם ומלשון הכתוב פה!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר