גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שתי ברכות גד

ב.

המילה "וירא"

ג.

"חלקת מחוקק"

ד.

"צדקת ה'"

ה.

שאלות ודיוקים ברש"י

לגיליון זה אין עלון הדרכה
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת וזאת הברכה
שנת תש"ו

הברכה לגד

דברים פרק לג, פסוקים כ - כג

א.  שתי ברכות גד

השווה את ברכת גד כאן לברכת גד בראשית מ"ט י"ט:

"גָּד גְּדוּד יְגוּדֶנּוּ וְהוּא יָגֻד עָקֵב"

מה הדמיון ומה ההבדל שבין שתי הברכות?

ועיין רמב"ן, שם י"ט:

ד"ה גד גדוד יגודנו: ... והנכון שיהיה כמו "לעלות לעם יגודנו" (חבקוק ג' ט"ז). יאמר, כי גדוד יגודנו תמיד, שיהיו לו מלחמות רבות ופשט גדוד עליו בארצו, והוא יגוד אותו על עקיבו, שיתגבר עליו וירדוף אותו והם ישובו על עקב בושתם. שיבח אותם בגבורה וניצוח כל הבאים עליהם למלחמה. וזה כעניין ברכת משה רבינו בהם (דברים ל"ג כ') "ברוך מרחיב גד כלביא שכן", בעבור שירש ארץ רחבת ידים וגדולה מאוד, והיא בעבר הירדן, היו באים עליהם תמיד גדודי עמון ומואב, שכניו הרעים התובעים בנחלה, ופושטים עליהם, והוא כלביא שכן על טרפו, מקולם לא יירא, ומהמונם לא ייחת.

ועיין רשב"ם, שם י"ט:

ד"ה גד גדוד: גדוד ישראל יגודו אחריו, כשיהיו הולכים למלחמת יהושע. וכדכתיב "חלוצים תעברו לפני אחיכם", ובשוב גד מן המלחמה ישובו של גד אחר עקיבן של ישראל, שכן דרך כשיוצאין למלחמה יוצאין תחילה, ובחזרתן הם אחרונים לשמור את השבטים מן המלחמה פן ירדפו האויבים אחריהם.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר