גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שתי הירידות למצרים

ב.

כסף משנה (1)

ג.

כסף משנה (2)

ד.

יאחזו בידם גלוי לכל

ה.

ידאגו על חמוריהם

ו.

הסיפור בפי האחים

פרשת מקץ
שנת תש"כ

הירידה למצרים

בראשית פרקים מב - מד

א.  שתי הירידות למצרים

להבנת מבנה הפרקים האלה, עיין בציור הבא:

1.

מה המיוחד במבנה סיפור הירידה הראשונה? (השווה גם את סיומיהן של השיחות השונות)

2.

מדוע נגמרה שיחה א' שבין יוסף לאחיו (בפסוק מ"ב) בדברי יוסף ולא בתגובת האחים? ומדוע נגמרת שיחה ב' שבין יוסף לאחיו בתגובת האחים?

3.

מה ההבדל בין סיום שיחה א' של יעקב ובניו לבין שיחה ב' של יעקב לבניו, ומה גרם לשוני הזה?

4.

מה המיוחד במבנה סיפור הירידה השנייה?

5.

למה מצטמצמת התורה בשיחת יוסף עם אחיו בבואם מצרימה שנית (I 3) בשני פסוקים מצד יוסף בלבד, (פסוק מ"ג כ"ז; מ"ג כ"ט) ואינה מספרת כלום על השיחה בזמן המשתה?

6.

למה לא מסתיימת שיחת האחים השנייה עם אשר על הבית (מ"ד ו'-י"ג) בתשובת האחים אלא בתגובה אילמת בלבד?

7.

מה היה בדברי יוסף האחרונים (מ"ד י"ז) כדי לעורר את יהודה לשאת את נאומו (מ"ד י"ח-ל"ד) אחרי שבדיבורו הראשון (מ"ד ט"ז) כבר התייאש וויתר על כל הצטדקות?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר