גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה ספר במדבר

ב.

"במדבר"

ג.

שאלה כללית

ד.

השוואת מפרשים

ה.

שאלות כלליות

ו.

"כל יוצאי צבא"

פרשת במדבר
שנת תש"ה

מפקד ישראל

במדבר פרק א

א.  למבנה ספר במדבר

עיין הקדמת הרמב"ן, לספר במדבר:

אחר שביאר תורת הקרבנות בספר השלישי, התחיל עתה לסדר בספר הזה המצוות שנצטוו בעניין אוהל מועד. וכבר הזהיר על טומאת מקדש וקדשיו לדורות, ועתה יגביל את המשכן בהיותו במדבר, כאשר הגביל הר סיני בהיות הכבוד שם. ציוה: "והזר הקרב יומת" (במדבר א' נ"א), כאשר אמר: "כי סקול יסקל" (שמות י"ט י"ג). וציוה: "ולא יבואו לראות כבלע את הקודש ומתו" (במדבר ד' כ'), כאשר הזהיר שם: "פן יהרסו אל ה' לראות" וגו' (שמות י"ט כ"א). וציוה: "ושמרתם את משמרת הקודש, ואת משמרת המזבח" (במדבר י"ח ה'), כאשר אמר שם: "וגם הכהנים הניגשים אל ה' יתקדשו" וגו' (שמות י"ט כ"ב), "והכהנים והעם" וגו' (שמות י"ט כ"ד). והנה ציוה איך תהיה משמרת המשכן וכליו, ואיך יחנו סביב: "ויעמוד העם מרחוק". והכהנים הניגשים אל ה' – איך יתנהגו בו בחנותו, ובשאת אותו, ומה יעשו במשמרתו. והכל מעלה למקדש וכבוד לו, כמו שאמרו: אינו דומה פלטרין של מלך שיש לו שומרין, לפלטרין שאין לו שומרין. והספר הזה כולו במצוות שעה שנצטוו בהם בעמדם במדבר, ובניסים הנעשים להם, לספר כל מעשה ה' אשר עשה עמהם להפליא. וסיפר כי החל לתת אויביהם לפניהם לחרב, וציוה איך תיחלק הארץ להם. ואין בספר הזה מצוות נוהגות לדורות, זולתי קצת מצוות בענייני הקרבנות שהתחיל בהן בספר הכהנים, ולא נשלם שם, והשלימן בספר הזה.

1.

מהו מבנה ספר במדבר - לאלו שני חלקים הוא מתחלק, ומה הקשר בין שני החלקים לדעת הרמב"ן?

2.

מה ההבדל העיקרי בין חומש ויקרא לחומש במדבר?

3.

במה מתאימה פרשתנו לעמוד בראש חומש במדבר, לדעתו?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר