גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

בפירוש המילה "תשיך"

ב.

"לא תשיך לאחיך"

ג.

הנכלל ב"נשך כל דבר"

ד.

"לנכרי תשיך" - מצוות עשה? (1)

ה.

"לנכרי תשיך" - מצוות עשה? (2)

פרשת כי תצא
שנת תש"ז

איסור ריבית

דברים פרק כג, פסוקים כ - כא

הערה: לשאלת ההפליה בין ישראל לנכרי בהלוואה בריבית עיין גיליון ראה תש"ו שאלה ה'.

א.  בפירוש המילה "תשיך"

פסוקים כ'-כ"א

"לֹא תַשִּׁיךְ"

רש"י:

אזהרה ללווה שלא יתן ריבית למלוה, ואחר כך אזהרה למלוה (ויקרא כ"ה) "את כספך לא תתן לו בנשך" (בבא מציעא ע').

רשב"ם:

לפי הפשט במלוה מדבר.

מה בין רש"י לרשב"ם בפירוש המילה?

נמק את דעת שניהם, בעיקר מבחינה לשונית!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר