גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

שאלות כלליות

ב.

"הוא אשר דיברתי אליכם"

ג.

השוואת פסוקים

ד.

"היאסרו"

ה.

שאלות כלליות

ו.

"מה זאת עשה..."

ז.

"ואת הארץ תסחרו"

ח.

"ולא ירד בני עמכם" - שאלות ברש"י

פרשת מקץ
שנת תש"ב

יחסו של יוסף לאחיו

בראשית פרק מב

עצה טובה: השווה את שיחת יוסף עם אחיו, כפי שהיא מסופרת בכתוב פרק מ"ב פסוקים ט'-י"ט עם סיפור השיחה הזאת בפי האחרים לאביהם פרק מ"ב פסוקים ל'-ל"ד ופרק מ"ג פסוקים ג'-ז', ועמוד על ההבדלים וסיבותיהם.

קרא: ספר האגדה לביאליק, פרק יז: אחי יוסף במצרים.

א.  שאלות כלליות

ענה על השאלות הבאות לפי הבנתך (בעזרת המפרשים, או בלעדיהם):

1.

מה היתה כוונת יוסף בהתנהגותו כלפי אחיו? (פרקים מ"ב, מ"ג, מ"ד)

2.

מאיזה טעם לא שלח יוסף ידיעה לאביו עד היוודעו לאחיו?

3.

מפני מה בחר יוסף בשמעון לאוסרו?

תן טעם אחר נוסף על דעת רש"י:

את שמעון: (בראשית רבה) הוא השליכו לבור, הוא שאמר ללוי "הנה בעל החלומות הלזה בא". דבר אחר: נתכוין יוסף להפרידו מלוי, שמא יתייעצו שניהם להרוג אותו.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר