גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

טעם דין יפת תואר

ב.

פרטי הדינים

ג.

שאלות בדברי ראב"ע

ד.

"ולקחת לך לאשה" - שאלות ברש"י

ה.

בן סורר ומורה

פרשת כי תצא
שנת תש"ב

אשת יפת תואר

דברים פרק כא

א.  טעם דין יפת תואר

פרק כא פסוקים י-יד 

(י) כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶיךָ וּנְתָנוֹ ה' אֱלֹהֶיךָ בְּיָדֶךָ וְשָׁבִיתָ שִׁבְיוֹ: (יא) וְרָאִיתָ בַּשִּׁבְיָה אֵשֶׁת יְפַת תֹּאַר וְחָשַׁקְתָּ בָהּ וְלָקַחְתָּ לְךָ לְאִשָּׁה: (יב) וַהֲבֵאתָהּ אֶל תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְגִלְּחָה אֶת רֹאשָׁהּ וְעָשְׂתָה אֶת צִפָּרְנֶיהָ: (יג) וְהֵסִירָה אֶת שִׂמְלַת שִׁבְיָהּ מֵעָלֶיהָ וְיָשְׁבָה בְּבֵיתֶךָ וּבָכְתָה אֶת אָבִיהָ וְאֶת אִמָּהּ יֶרַח יָמִים וְאַחַר כֵּן תָּבוֹא אֵלֶיהָ וּבְעַלְתָּהּ וְהָיְתָה לְךָ לְאִשָּׁה: (יד) וְהָיָה אִם לֹא חָפַצְתָּ בָּהּ וְשִׁלַּחְתָּהּ לְנַפְשָׁהּ וּמָכֹר לֹא תִמְכְּרֶנָּה בַּכָּסֶף לֹא תִתְעַמֵּר בָּהּ תַּחַת אֲשֶׁר עִנִּיתָהּ: 

רש"י, פסוק י"א:

ד"ה ולקחת לך לאשה: לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע, שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, יישאנה באיסור. אבל אם נשאה - סופו להיות שונאה, שנאמר אחריו "כי תהיין לאיש" וגו', וסופו להוליד ממנה בן סורר ומורה. לכך נסמכו פרשיות הללו.

פסוק י"ב:

ד"ה ועשתה את צפורניה: (ספרי) תגדלם כדי שתתנוול.

פסוק י"ג:

ד"ה והסירה את שמלת: לפי שהם נאים, שהנכרים - בנותיהם מתקשטות במלחמה בשביל להזנות אחרים עמהם.

ד"ה וישבה בביתך:  (יבמות מח ספרי) בבית שמשתמש בו, נכנס ונתקל בה, יוצא ונתקל בה, רואה בבכייתה, רואה בניוולה, כדי שתתגנה עליו.

ד"ה ובכתה את אביה: (ספרי) כל כך למה? - כדי שתהא בת ישראל שמחה, וזו עצבה; בת ישראל מתקשטת, וזו מתנוולת.

פסוק י"ד:

ד"ה והיה אם לא חפצת: (שם) הכתוב מבשרך שסופך לשנאותה.

ד"ה לא תתעמר: לא תשתמש בה. בלשון פרסי קורין לעבדות ושימוש עימראה. מיסודו של ר' משה הדרשן למדתי כן.

ועיין גם דברי רבותינו המובאים ברמב"ן, פסוק י"ב:

ד"ה ועשתה את צפרניה:... ועל דעת רבותינו (ספרי תצא יא) שאומרים שהכל לכער את יפיה, ציוה שתסיר הבגדים הנאים מעליה, שהגויים ארורים הם, בנותיהם מתקשטות במלחמה כדי לזנות אחריהן, ותגלח את ראשה שהוא ניוול גדול, ותקוץ הציפורניים, כי מנהג הנשים לגדל אותם ולצבעם במיני הפוך והצבעונים. ויקרא הכתוב הקציצה עשייה, בעבור כי שער הרגליים והשפם גם הצפרניים לגדלם יקצצו אותם.

רמב"ם, מורה נבוכים חלק ג פרק מ"א:

...דין אשת יפת תואר, וידעת אמנם לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע ועם זה יש בכלל זאת המצוה מן המידות הטובות שצריך שיתנהגו בהם, והוא שאף על פי שגבר יצרו עליו, ולא יוכל לסבול ולכוף את יצרו, צריך שייחדנו במקום נסתר, והוא אמרו אל תוך ביתך, ואין מותר לו שילחצנה במלחמה... עד שינוח אבלה ותשקט דאגתה, ואין מונעין אותה מהתאבל ומן הבכי ולא מהימנע מן הרחיצה כמו שכתוב "ובכתה את אביה ואת אמה", כי לבעלי האבל מנוחה בבכיה ועוררם אבלם, עד שייחלשו כוחות הגוף מסבל המקרה ההוא הנפש, כמו שלבעלי השמחה מנוחה במיני השחוק ומפני זה חמלה התורה עליה, ושם הרשות בידה מכל זה, עד שתלאה מן הבכי ומן האבל... וכן כל השלושים יום תחזיק בתורתה בפרהסיא ואפילו בעבודה זרה, ולא יחלקו עליה באמונה עד הזמן ההוא ועם זה אם לא ישיבנה אל חוקי התורה, לא תימכר ולא יעבוד בה. הנה שמרה התורה קריבת המשגל. ואף על פי שהיא בקצת מרי רוצה לומר היותה אז גויה, עם זה אמר "לא תתעמר בה תחת אשר..." וכו'.

רמב"ן, פסוק י"א:

ד"ה אשת יפת תואר: דיבר הכתוב בהווה. ובספרי (תצא ה): מניין אפילו כעורה? תלמוד לומר "וחשקת בה", אף על פי שאינה יפת תואר. ור' אברהם אמר: יפת תואר בעיניו. והנה הוא דבק עם "וראית".
והזכיר הכתוב "וחשקת בה", שלא יתירנה לו רק מפני החשק בהיות יצרו מתגבר עליו, אבל אם מוצא בעצמו שאין לו חשק בבעילתה, אלא שהוא רוצה לקחת לו אשה לא ישא לזו. וכך אמרו בספרי (שם) "ולקחת לך לאשה", שלא תאמר הרי זו לאבא הרי זו לאחי. ובגמרא (קידושין כב.) שלא יקח שתי נשים, אחת לבנו ואחת לו, אחת לאביו ואחת לו. והאיסור באותה של בנו אפילו לבדה.

פסוק י"ב:

ד"ה ועשתה את ציפורניה: ...לכך אני אומר כי כל אלה משפטי אבלות, והכל נמשך אל "ובכתה את אביה ואת אמה" (פסוק יג), וציוה שתגלח ראשה כדרך האבילות, כעניין "ויגז את ראשו" (איוב א כ) דאיוב, וכן" גזי נזרך" (ירמיה ז כט), וכן קציצת הצפרנים אבלות כגילוח הראש: ואמר "והסירה את שמלת שביה מעליה", כלומר תלבש בגדי אבל, וישבה בביתך כאלמנה ולא תצא חוץ כלל, ובכתה את אביה ואת אמה, ותעשה כל זה ירח ימים, כי כן דרך האבלים.
...ועל דעתי אין הפנאי לחמול עליה, רק שייעקר שם עבודה זרה מפיה ומלבה, ולכבות עוד גחלת הנידוד והפירוד מאביה ומאמה ומעמה. שאין הגון לשכב עם אשה אנוסה ומתאבלת, כמו שהזכירו רבותינו ז"ל (נדרים כ:) בממזרים בני גרושת הלב, וכל שכן זאת הצועקת בלבה לאלוהיה להצילה ולהשיבה אל עמה ואל אלוהיה. והנה כאשר יודיעוה שנכריחנה לעזוב את עמה ומולדתה ותתייהד, נאמר לה תתנחמי על אביך ועל אמך ועל ארץ מולדתך כי לא תוסיפי לראותם עוד עד עולם, אבל תהי אשה לאדוניך כדת משה ויהודית. והנה אז ניתן לה זמן שתבכה ותתאבל כמשפט המתאבלים, להשקיט ממנה צערה ותשוקתה, כי בכל עצב יהיה מותר וניחום אחרי כן.
והנה בזמן הזה לקחה עצה בנפשה על הגירות, ונעקר קצת מלבה עבודה זרה שלה ועמה ומולדתה, כי ניחמה עליהם, ודבקה באיש הזה שידעה כי תהיה אליו והורגלה עמו. ולכך אמר הכתוב "והבאתה אל תוך ביתך", ודרשו (ספרי ז): ביתך ולא אל בית אחר, וכן "וישבה בביתך", שתשב כל הזמן הזה בבית שהוא משתמש בו (שם ט), אולי תחפוץ ותתרצה בו.

מה ההבדל בין דעת חז"ל המובאת ברש"י, לבין דעת הרמב"ם במורה נבוכים ולבין דעת הרמב"ן בטעם דין יפת תואר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר