גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

במדבר עשו פסח אחד בלבד - שאלות ברש"י

ב.

אין מוקדם ומאוחר בתורה

ג.

לא ביטלו הפסח למרות השמחה

ד.

פסח שני - בפני מי באו הטמאים?

ה.

הטמאים - כשרים וחרדים על המצוות

ו.

"ובדרך" - "או בדרך"

פרשת בהעלותך
שנת תשכ"ד

פסח

במדבר פרק ט, פסוקים א - יד

א.  במדבר עשו פסח אחד בלבד - שאלות ברש"י

פסוק א'

"וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה בְמִדְבַּר סִינַי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית... בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לֵאמֹר"

פסוק ב'

"וְיַעֲשׂוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפָּסַח בְּמוֹעֲדוֹ"

רש"י:

ד"ה בחדש הראשון: פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר, למדת שאין מוקדם ומאוחר בתורה. ולמה לא פתח בזו? מפני שהיא גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר לא הקריבו אלא פסח זה בלבד.

1.

יש ממפרשי רש"י המקשין: אחר שמביא רש"י דברי הגמרא דאין מוקדם ומאוחר בתורה, היאך המשיך ושאל "ולמה לא פתח בזו?" והדברים נראים כסותרים זה את זה?!

הסבר מהי "הסתירה" המדומה, וכיצד אין לראות בדברי רש"י, לאמיתו של דבר, כל סתירה!

2.

בעל גור אריה, מקשה:

מה גנות יש בזה, והלא לא נתחייבו בפסח עד שבאו לארץ ישראל, כדכתיב (שמות י"ד כ"ה) "והיה כי תבואו אל הארץ אשר יתן ה' לכם כאשר דבר ושמרתם את העבודה הזאת", ופירש רש"י שם: "תלה הכתוב מצווה זו (=עשיית הפסח) בביאתם לארץ ולא נתחייבו במדבר אלא פסח אחד, שעשו בשנה השנית על פי הדיבור", ואם כן מה גנות יש כאן?

נסה ליישב קושייתו!

3.

היכן מצאו בפסוקינו רמז לכך שלא עשו במדבר אלא פסח זה בלבד?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר