גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

זמן גביית שכר שכיר

ב.

הכובש שכר כאילו נוטל נפש

ג.

בביאור הביטוי "נושא את נפשו"

ד.

שכר שכיר - כסף דווקא

ה.

סיבת גלות יהודה

ו.

שאלות בטעמי המקרא

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי תצא
שנת תשכ"ד

איסור הלנת שכר שכיר

דברים פרק כד, פסוקים יד - טו

א.  זמן גביית שכר שכיר

פסוק י"ד

"לֹא תַעֲשֹׁק שָׂכִיר עָנִי וְאֶבְיוֹן מֵאַחֶיךָ אוֹ מִגֵּרְךָ אֲשֶׁר בְּאַרְצְךָ בִּשְׁעָרֶיךָ"

פסוק ט"ו

"בְּיוֹמוֹ תִתֵּן שְׂכָרוֹ וְלֹא תָבוֹא עָלָיו הַשֶּׁמֶשׁ כִּי עָנִי הוּא וְאֵלָיו הוּא נֹשֵׂא אֶת נַפְשׁוֹ..."

השווה:

 ויקרא י"ט י"ג   

"לֹא תַעֲשֹׁק אֶת רֵעֲךָ וְלֹא תִגְזֹל לֹא תָלִין פְּעֻלַּת שָׂכִיר אִתְּךָ עַד בֹּקֶר"

רש"י, ויקרא י"ט י"ג:

ד"ה עד בקר: בשכיר יום הכתוב מדבר, שיציאתו מששקעה החמה, לפיכך זמן גיבוי שכרו כל הלילה. ובמקום אחר הוא אומר (דברים כ"ד) "ולא תבוא עליו השמש" שהשלמת פעולתו משיעלה עמוד השחר, לפיכך זמן גיבוי שכרו כל היום. שנתנה תורה זמן לבעל הבית, עונה לבקש מעות.

רמב"ן, דברים כ"ד ט"ו:

ד"ה ביומו תתן שכרו: על דרך הפשט, באור ממה שנאמר בתורה "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר" כי דרך הכתובים לדבר בהווה והמנהג לשכור הפועל ביום אחד ולערב הוא יוצא טרם בוא השמש, ויצווה הכתוב לפרעו ביומו, כשהשלים מלאכתו מיד, ושלא תבוא עליו השמש, כדי שיקנה בשכרו לו ולאשתו ולבניו מה שיאכלו בלילה, כי עני הוא כרוב הנשכרים ואל השכר הזה הוא נושא נפשו, שיקנה בו מזון להחיות נפשו.
ילמד אותנו בכאן שמה שאמר בתורה "לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר" הכוונה בו שתפרענו ביומו, שאם לא תפרענו בצאתו ממלאכתו מיד, הנה ילך לביתו וישאר שכרו אתך עד בקר וימות הוא ברעב בלילה. וכן (שמות כ"ב כ"ו) "כי היא כסותו לבדו, היא שמלתו לעורו, במה ישכב" – וזכר טעם המצוות ברובי הלאווין.
ורבותינו פירשו כי הכתוב בתורה "עד בקר" – בשכיר יום, ושב לבאר כאן דין שכיר לילה, והנה לכל אחד זמן לפרעון שנים עשר שעות. והוא האמת בקבלה.

1.

הסבר מה ההבדל בין דעת רבותינו (המובאת גם ברש"י) לבין דעתו של רמב"ן "על דרך הפשט".

2.

מה ההבדל העקרוני ביניהם בדרך פירושם של פסוקים מקבילים?

3.

הסבר מה כוונת הרמב"ן באמרו: "באור ממה שנאמר בתורה" וכן "ילמד אותנו בכאן שמה שאמר בתורה... הכוונה...".

4.

הסבר – בהתאם לפירוש רבותינו (הוא הפירוש המובא כאן ברש"י) - למה מדובר דווקא בפסוקנו על "שכר עני ואביון" ולא מדובר על שכר עני בויקרא?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר