גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

"נחמו נחמו"

ב.

בטעם הכפל

ג.

תפקידה של מילת "כי"

ד.

פירוש מילת "צבאה"

ה.

הדגשת כפל הרעה

פרשת ואתחנן
שנת תשכ"ב

הפטרת שבת נחמו

ישעיהו פרק מ

א.  "נחמו נחמו"

פסוק א'

"נַחֲמוּ נַחֲמוּ עַמִּי"

תרגום יונתן:

נבייא אתנביאו תנחומין על עמי אמר מלחכון.

רד"ק:

...כל אלה הנחמות עתידים לימות המשיח... ופירוש 'נחמו' כמו שפרשנו בפסוק (ישעיה ל"ה ג') "חזקו ידים רפות".

       ושם פירש:

פעמים יבוא הציווי לא לאדם מיוחד אלא למי שיהיה, כמו (בראשית כ"ז) "ראה ריח בני..." (ירמיהו י"ג י"ח) "אמור למלך ולגבירה השפילו שבו"...

אבן כספי, אדני כסף:

כלומר: התנחמו עמי במה שיעדתי לכם מחורבן בית ראשון כי אחר שבעים שנה ישוב ויבנה.

שד"ל

...ה' יקרא לעמים כולם ואל תבל ומלואה לנחם את עמו.

1.

מהו הקושי בפסוקנו, וכמה תשובות שונות ניתנו בזה ליישוב הקושי? מה ההבדל ביניהם?

2.

במה דומה פסוקנו לירמיהו כ"ג י'?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר