גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

השוממה והבעולה

ב.

"הרים וגבעות" = אבות ואמהות

ג.

דברי הנביא כמשל

פרשת כי תצא
שנת תשכ"ב

הפטרה

ישעיהו פרק נד, פסוקים א - י

א.  השוממה והבעולה

פסוק א'

"רַבִּים בְּנֵי שׁוֹמֵמָה מִבְּנֵי בְעוּלָה"

תרגום יונתן, (עפ"י הוצאת סטנינג אוקספורד 1949, על פי כ"י):

ארי סגיאן יחון בני ירושלם צדיתא מבני רומי יתיבתא.

רש"י:

ד"ה מבני בעולה: בת אדום.

רד"ק:

ד"ה מבני בעולה: והם העכו"ם שהם כבעולות, כלומר כאשה שיושבת עם בעלה ובניה, והפכה – האלמנה והשכולה, שהיא שוממה, והיא ירושלים שהיא כאלמנה;
ואמר כאלמנה ולא אלמנה ממש, כי בעלה חי וקיים; ויונתן תרגם "ארי סגיאין וגו' מבני רומי יתיבתא"; זכר רומי לפי דעתי שהיא מלכות הרביעית, כי מלכות ישמעאל אף על פי שהיא תקיפה מלכות רומי גוברת עליה.

(עפ"י דפוסי ואדי אלמיגארה רמ"ב, וטונצינו רמ"ז ודלא כבדפוסינו).

ר' יוסף אבן כספי, אדני כסף:

מבני בעולה: הם בני אשור.

שד"ל

מבני בעולה: מבני שאר ערים הנושבות הנמשלות לאשה היושבת בשלום עם אישהּ ובניה. ולדעת גזיניוס, הכוונה: רבים יהיו בני ישראל בשובם מן הגלות ממה שהיו בהיותם על אדמתם.

מקרא כפשוטו:

בני שוממה: ראה מה שאמרתי בביאור (שמואל ב' י"ג כ') "ושוממה" משם תראה שבלשון המקרא "שוממה" שכנגדה "בעולת בעל". ויש במשמעה אשה שלא היתה לאיש מימיה או היתה לאיש והוא עזבה. ואף כאן מקביל שוממה אל בעולה, ונקראת ירושלם שוממה כנגד הימים שהסתיר ה' א-לוהיה פניו ממנה, והיא נקראת בעולה כנגד הימים הקודמים לכן.

1.

מהן שתי התפישות בפירוש "בני בעולה"?

2.

התוכל להכריע ביניהן לפי הקשר הפסוקים?

3.

הסבר דברי רד"ק "ואמר כאלמנה" – היכן אמר?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר