גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חלוקות שונות לפרקנו

ב.

"לא תשכב בעבוטו" - שאלות ברש"י

ג.

השוואת מפרשים

ד.

"ולך תהיה צדקה..."

ה.

"עושק"

ו.

"לא תעשק שכיר עני ואביון"

ז.

"...או מגרך אשר בארצך בשעריך"

ח.

"כי עני הוא ואליו הוא..."

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת כי תצא
שנת תשט"ז

מצוות שבין האדם לחברו

דברים פרק כד, פסוקים י - טו

הערה: לפסוקים אלה עיין גם כי תצא תש"ד, בייחוד בשאלה האחרונה!

וצרפהו לגיליוננו.

א.  חלוקות שונות לפרקנו

לפי אברבנאל, יש לראות את הפסוקים שבפרקנו ח'-כ"ב כיחידה אחת.

לפי ר' דוד הופמן, בפירושו לדברים, יש לראות את כ"ג,י' - כ"ד,כ"ב כיחידה.

הסבר את שתי החלוקות האלה.

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר