גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

לאופן ביצוע המפקד

ב.

בטעם מפקד זה

ג.

חשיבות המפקד ומיקומו

פרשת במדבר
שנת תשי"ג

מפקד ישראל

במדבר פרק א

א.  לאופן ביצוע המפקד

אברבנאל:

...וכבר פירשתי בסדר כי תשא, שלא היתה המצוה ההיא ממחצית השקל שיתנו בעת המנין מצוה לדורות שיעשו כן תמיד, אלא עצה נכונה שכאשר ירצה למנות את העם מדעתו ורצונו שיעשה כן, ויועילו בזה שיתנו כל העם כסף הבקע לגלגולת למלאכת המשכן לצורך האדנים... אם כן היה המנין ההוא מפני צורך הבקע ולא הבקע להכרח המנין, אם היה ה' יתברך מצוה למנות, כי "שומר מצוה לא ידע דבר רע" (קהלת ח'). לכן עתה שהיה המנין הכרחי בעם, ציוה יתברך שיעשה אותו מבלי בקע מפחד המגפה, כי שלוחי מצוה אינם ניזוקים, והמצַוה יתברך במצְוה ההיא ישמרם (תהלים צ"א) "מדבר הוות".

1.

מה ראה אברבנאל להזכיר כאן את פירושו לשמות ל' י"א-י"ב, ואיזו סתירה (אמיתית או מדומה) רצה לישב בזה?

2.

נגד איזו דעה מוטעית נלחם האברבנאל בסוף דבריו בהביאו את הפסוק מקהלת ח' ובהשתמשו במליצה השאולה מתהלים צ"א?

3.

למי ממפרשינו הוא מתנגד כאן בהסברו לאופן ביצוע המפקד הזה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר