גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

חלוקת פרקנו

ב.

שאלות רטוריות

ג.

שאלות כלליות

ד.

למיקומו של פסוק ט"ז

ה.

יחס ה' לקורבנות

ו.

דימויי הגבורה והגדולה

ז.

דימויי החציר והעץ

ח.

ראיה מהברואים לחכמת הבורא

פרשת ואתחנן
שנת תשי"ט

הפטרת שבת נחמו

ישעיהו פרק מ, פסוקים א - לא

א.  חלוקת פרקנו

מחציתו השניה של פרקנו (י"ב-כ"ו) מתחלקת לדעת פרשנים שונים באופנים שונים.

והנה אחדות מן החלוקות המוצעות:

לפי אברבנאל:

(1)     י"ב-י"ז

(2)     י"ח-כ"ו

לפי הרץ, בפירושו לחמש עם הפטרות:

(1)     י"ב-י"ז

(2)     י"ח-כ'

(3)     כ"א- כ"ו

לפי סגל, בפירושו לישעיה:

(1)     י"ב-י"ד

(2)     ט"ו-י"ז

(3)     י"ח-כ'

(4)     כ"א-כ"ו

השתדל להבין טעמים של כל אחת מן החלוקות ולהכריע ביניהן!

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר