גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

יעקב, יוסף והאחים

ב.

מדוע משנה יעקב את דעתו

ג.

"לו לבדו... ולהם לבדם... ולמצרים...לבדם"

ד.

"וישתו וישכרו עמו..."

ה.

תחבולת הגביע

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת מקץ
שנת תשכ"ט

פרקים מ"ג-מ"ד

בראשית פרקים מג - מד

א.  יעקב, יוסף והאחים

1.

פעמיים שלח יעקב אבינו מתנה כדי לפייס כעסו וזעמו של מי שפחד מפניו. יש הבדל רב בין שתי המתנות. הסבר את ההבדל בטיב המתנות בהתאם להבדל שבנסיבות שבהן נשלחו המתנות.

2.

מה הגורמים שהשפיעו על יעקב לקבל את הצעת יהודה בפרקנו ולמה לא נתרצה לדברי ראובן בפרק הקודם (מ"ב ל"ו)?

3.

מה ראה יוסף להזמינם לסעודה ולשבת לשתות ולשכר עמהם, מה היתה כוונתו בכל המעשה הזה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר