גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון
גיליון

א.

למבנה נאומו של משה

ב.

אזהרת "ונושנתם בארץ והשחתם"

ג.

פסוקים ל"ב-מ'

ד.

שאלות בטעמי המקרא

ה.

"ימים ראשונים...ולמקצה השמים"

הרחבות והכוונה לשימוש נכון בגיליון
אין גיליונות נוספים בנושא זה
תנ"ך ברשת - עיון בפסוקי הפרשה
פרשת ואתחנן
שנת תשכ"ו

"כי תוליד בנים..."

דברים פרק ד, פסוקים לד - מ

א.  למבנה נאומו של משה

1.

לדעת ר' דוד הופמן (בפירושו לדברים) מחולק נאומו הראשון של משה (א', ו' – ד', מ') לשלושה חלקים:

1. פרק א' פסוק ו' – פרק ב' פסוק א'

2. פרק ב' פסוק ב' – פרק ג' פסוק כ"ט

3. פרק ד' פסוק א' – פרק ד' פסוק מ'

הסבר מהו היחס בין שלושת החלקים האלה.

2.

לדעתו יש גם בפרקנו (כמו בפרקים א' וב') פסוקים שיש לראותם כמאמר מוסגר, ופסוקים שיש לראותם כסטיה מן הרעיון העיקרי.

אילו פסוקים בפרקנו יש לראות כמאמר מוסגר, ומה הקשר בין הסגר זה לעיקר?

3.

לדעתו חוזר משה בפסוק ל"ב לרעיונו העיקרי שבו דן בט'-כ'.

מהו הרעיון העיקרי, ומהו הקשר של הפסוקים כ"ה-ל"א לרעיון עיקרי זה?

שאלה קשה שאלה קשה שאלה קשה ביותר שאלה קשה ביותר