גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

על הגליונות


מהם הגיליונות של נחמה?

ה"גיליונות לעיון בפרשת השבוע" הוא שמו של מפעל חייה הגדול של פרופ' נחמה ליבוביץ ז"ל. הגיליונות הינם דפים שבהם מוצגות שאלות על פרשת השבוע ועל דברי הפרשנים, והם חוברו ונדפסו בין השנים תש"ב-תשל"א (1941-1971). בשנים אלו נשלח הגיליון השבועי, מדי שבוע, לעשרות (בהתחלה) או למאות (בהמשך) המנויים ואלה שלחו אל נחמה את תשובותיהם והערותיהם וזכו לקבלם חזרה עם הערותיה. ציבור המנויים היה מגוון ועשיר וכלל קבוצות ויחידים בעלי השקפות שונות ורמות שונות של השכלה.
גם לאחר שלושים השנים בהן הופיעו הגיליונות, הביקוש להם לא פסק ואנשים ומוסדות רבים, המשיכו ללמוד וללמד את פרשת השבוע באמצעותם.

מטרת הגיליונות היא לסייע בידי כל המעונין בכך, להעמיק בלימוד פרשת השבוע ולהבין את פשטי המקראות ואת דברי הפרשנים לאשורם. הגיליונות מכילים סוגים שונים של שאלות ברמות קושי שונות ובענפי ידע שונים. נוכל למצוא בהם שאלות בהבנת הנקרא (ובהבנת המקרא), בלשון ובדקדוק, בבקיאות בתנ"ך ועוד. הפרשנים הנזכרים בגיליונות מגיעים מתקופות שונות וממקומות שונים והם יוצרים קשת רחבה של דעות והשקפות.
שאלותיה של נחמה מכַוונות את הלומדים להעמיק לא רק בהבנת הכתוב אלא גם בהעמקה במה שלא כתוב, באמצעותן מתחדדת ההכרה שכדי להגיע להבנה מלאה וגמורה יש לבחון אילו הסברים ניצבו בפני הפרשן ואותם דחה ויש לנסות לשער מדוע הסתייג מפירושים אלו.

בשנים הראשונות להופעתם, לא הובאו בגיליונות דברי המפרשים הקלאסיים, מתוך הנחה שדי באזכור מראה המקום של דבריהם, שהרי את הדברים ניתן למצוא כמעט בכל חומש "מקראות גדולות". רק כשמלאו למפעל י"ג שנים, הוצגו בגוף הגיליון ציטוטים מדברי רש"י, ראב"ע, רמב"ן, רשב"ם וספורנו. בגרסה המקוונת שלפניכם הוספנו את דברי הפרשנים גם במקומות שנחמה לא הביאתם.


מהם עלוני ההדרכה?

בשנה הי"ד של מפעל הגיליונות (שנת התשט"ו), נתוסף לגיליון גם "עלון הדרכה" המיועד בעיקר למורים ולמדריכי קבוצות הלומדים. בדף זה הציגה נחמה את "הוראות ההפעלה" של הגיליון, הרחיבה בעניינים המובאים בגיליון, וציטטה מקורות רלוונטיים נוספים.
כך למשל, ציינה נחמה לאיזה גיל/כיתה מתאימות השאלות השונות שבגיליון, המליצה בפני המורה על "דיני קדימות" בהעדר זמן מספיק (באילו עניינים ראוי להעמיק ועל אילו כדאי לוותר), והוסיפה עצות דידקטיות ופדגוגיות רבות. בעזרת העלונים ניתן להכיר עקרונות פרשניים ועקרונות ספרותיים החוזרים במקרא ובמפרשיו, עקרונות אשר מוסברים בקצרה ובליווי דוגמאות.
לחלק מהגיליונות אין עלון הדרכה.
כל עלוני ההדרכה

מפעל נוסף, חשוב ומקיף של נחמה היה ה"עיונים" (בשמם המלא: "עיונים בפרשות השבוע"), וגם בו בקשה נחמה להביא את הקורא להבנה מעמיקה של פשטי המקראות ושל דברי הפרשנים. ה"עיונים" שהופיעו במשך 7 שנים (תשי"ד-תשכ"א) כונסו ונדפסו כספרים, והם מצויים באלפי בתים בישראל.
למרות הדמיון בשם ובתוכן - ה"גיליונות" וה"עיונים" אינם זהים, והחומרים המוצגים באתר אינם אלה המובאים בספריה של נחמה.


מאמרים, מכתבים והסברים של נחמה על הגיליונות