גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

הערות כלליות

מבוא קצר על הגיליונות מפרי עטה של נחמה


 • 1.

  "הגיליונות לעיון בפרשת השבוע" נועדו בראש וראשונה ללומד הבודד או לחוג הלומדים אשר אין להם מורה, והם רוצים להתעמק בפסוקי התורה ובמפרשיה. כל מי שמעלה את תשובותיו על הכתב ושולחן לתיקון, יוכל להווכח, אם אמנם קלע למטרה, ירד לעומקם של דברים, הבין את רעיון הפרשה, את מבנה הפרק, את מגמת המדרש, אם הבחין בהבדל שבין הפרשנים וגישותיהם השונות.

  אך הגיליונות עלולים גם להיות לעזר לנותן השיעור, וזה משתי בחינות:

  א.

  מבחינה טכנית - ע"י הבאת קטעי מדרשים, מפרשים, דברי מחקר גם מתוך ספרי מדרשים ופרשנים שאינם מצויים ביד כל מורה.

  ב.

  מבחינה דידקטית - ע"י העמדת השאלות, ע"י מתן הדחיפה ללומדים להשתתף השתתפות פעילה בחיפוש אחרי פתרונות, בעיון ובהעמקה. עיקר עזרתם לנותן השיעור היא בזה שהיא מעכבת אותו מליהפך ממורה למרצה, ממעורר את תלמידיו ללמוד למשתיק את הלומדים ע"י דיבורו הבלתי-פוסק. שהרי יש לזכור היטב: מארבעים ושמונה הדרכים שבהן נקנית התורה (בברייתא של קנין התורה), רק אחת היא "בשמיעת האוזן", ואסור ששמיעת האוזן תיהפך לדרך היחידה בלימוד פרשת השבוע. מוזכרים באותה הברייתא גם "דקדוק חברים", "פלפול תלמידים" גם "בינת הלב" ומפרש בעל "תפארת ישראל": 

  להתבונן בדברים ששמע ולהוציא מהם דבר מתוך דבר. והגיליונות רוצים לעזור למורה להקנות תורה גם בדרכים אלה.

  2.

  מאחר שהגיליון עוסק תמיד בקטע אחד מתוך הפרשה כולה, ובאותו הקטע בכולו ובפרטיו, יש להקפיד על כך שהוא ייקרא בשלמות, לפני שניגשים לפתור את שאלות הגיליון.

  3.

  אין הגיליון מערך של שיעור ואין על המורה להשתעבד לו בשיעורו וללמוד על-פי סדר הגיליון, להתחיל בשאלה ראשונה ולגמור באחרונה. לא כל השאלות מתאימות לכל ציבור של לומדים. לא כולן מתאימות בקהל מתחילים הרגיל רק בהבנה כללית של הדברים ורחוק מדיוקי מפרשים. לא כל השאלות מתאימות למעוטי השכלה ולא כולן לבעלי ידיעות מרובות. יש לבחור לכל ציבור את המתאים לחוג התעניינותו ולכוח הבנתו.