גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

מכתב מנחמה אל הלומדים

עם תום השנה השניה של מפעל הגיליונות


 • לסיום שנת-הלימודים השנייה ותחילת השלישית ניתנות בזה ללומדים אי-אלו הערות, ומוצעות לפניהם שאלות.

  1.

  מספר הלומדים גדל השנה בהרבה, אבל מספר העונים בכתב לא גדל. תכלית הכתיבה ותיקון התשובה היא לתת ללומד אפשרות של ביקורת בלימודו; הוא יווכח, אם כיוון אל הנכון וירד לעומק דעתו של המפרש. אבל אין הלומדים מחוייבים לענות על כל השאלות. יכולים הם לענות בכל פעם על מבחר שאלות, בהתאם לדרגתם: על קבוצת השאלות הקלות או הקשות. והם גם יכולים, במקום לענות, לשאול את הבלתי-מובן, ותינתן להם תשובה. במקרה שהלימוד מתנהל בחוג לומדים, יכולה עבודת הכתיבה להחלק בין החברים. כל אחד מחברי החוג יענה בכתב על שאלה אחת בלבד, ואת התשובות המתוקנות בתוספת הערות יקראו כל חברי החוג.

  השאלונים משתדלים להדריך את הלומד בעיקר בשני כיוונים:

  א.

  ללהרחיב ולהעמיק את ידיעותיו בהבנת שאלות כלליות, נושאים רחבים, בעיות שונות בתורה;

  ב.

  להרגילו לשים לב לפרטים דקים, לדיוקים ודקדוקים בתורה ומפרשיה.

  מתוך תשובות שבכתב המתקבלות בכל שבוע מתברר, שרוב הלומדים מצליחים הרבה יותר בתשובותיהם לשאלות מסוג א: שאלות טעמי המצוות, להבדיל בין המפרשים בתפיסת עניין שלם, שאלות לרעיון הצפון בפיסקה, במשל וכדומה, מאשר תשובותיהם לסוג ב: מה קשה למפרשים? למה נמנע מפרש פלוני לפרש כאן כאשר פירש במקום אחר? מה ראה הוא להוסיף מילה? וכדומה. נראה מתוך התשובות, שסוג א' הוא "המעניין" יותר, אבל התוצאות מראות שסוג ב' - שהוא המחנך להבנה מדויקת - "בריא" ונחוץ.

  כדי לדעת, כיצד לכוון את הלימודים בשנה הבאה, מתבקשים כל הלומדים, ביחוד אלה שאינם רגילים לענות בכתב, להשיב על השאלות הבאות:

  1.

  האם השאלות בדרך כלל הן קשות בשבילך ופתרונן דורש עבודה רבה?

  2.

  מה הם סוגי השאלות אשר בתשובתן אתה מתקשה ביותר?

  3.

  האם יש צורך להקל עליך ע"י הבאת הסברי-עזר למלים "קשות" וביטויים נדירים הנמצאים בלשון המפרשים?

  4.

  האם מעונין אתה יותר בלימוד מעמיק של המפרשים "המקומיים" הנמצאים בחומשים המצויים, או בלימוד מרחב ע"י הבאת מפרשים שאינם בספרים הנ"ל?

  5.

  האם אתה מוצא עניין בשאלות אשר תשובתן אינה ניתנת במפרשים המצויים, ואשר את תשובתן עליך לחפש בכוחותיך אתה בלי עזרת מפרשים?

  6.

  בשאלונים שבשנים תש"ב-תש"ג נשאלו לפעמים שאלות ברש"י, אשר תשובות עליהן נמצאות בשפתי חכמים, וגם נשאלו שאלות בראב"ע אשר תשובותיהן נמצאות בפירוש המודפס על ידו. האם יש לך עניין בשאלות כאלה או הן מיותרות בעינייך?

  7.

  למשתמשים בשאלונים לצרכי הוראה: בשיעורי פרשת השבוע, בחוגים, בתנועות נוער, בחברות נוער עולה וכד'. האם נתקלתם בדרך עבודתכם בחסרונות בשאלונים מבחינה דידאקטית? הציעו לי שינויים ותיקונים!