גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ללומד ולמעיין בגיליונות העיון מאת נחמה

מכתבו של ח. חמיאל לרגל הופעת המהדורה המיוחדת לגולה (התשכ"א)


 • עם הופעת הגיליונות בצורתם החדשה - עם הסבר ותשובות בצדם - מתמלאת משאלתם של רבים מתלמידיה של הגב' נחמה ליבוביץ בתפוצות הגולה. רבנים, מורים ומדריכים, מנהלי חוגים וסתם לומדים, שנעזרו בגיליונות לעיון בפרשת השבוע, ביקשו להוציאם בדפים ולצרף הסברים ותשובות, כדי שיוכלו להסיק את התועלת הרבה ביותר משיטתה המדריכה של המחברת.

  אולם מחברת הגיליונות, אשר בשיטה שיצרה הצליחה לחבב את התורה על לומדיה, התנגדה עד כה לפרסום התשובות. ונימקה את דעתה ברצונה לשמור על קשר אישי עם תלמידיה, ומשנתרבו הלומדים התחילה משדרת את שיעוריה ותשובותיה גם ב"קול ישראל". זה עשרים שנה נוהגת הגב' ליבוביץ להשיב אישית בכתב ידה ללומדים ולמעיינים הממציאים לה את הערותיהם ושאלותיהם.

  אולם משנתרבו תלמידיה של הגב' ליבוביץ גם בחו"ל, ואלפים, שביקרו בארץ ושמעו תורה מפיה בסמינרים ובקורסים השונים. המשיכו להשתמש בגיליונות לאחר שובם לגולה והוסיפו לבקש עזרה והדרכה בשימוש בגיליונות. חזרנו והעלינו את המשאלה להכניס שינויים בגיליונות. כדי להיענות לצרכים המיוחדים של הגולה הוצאנו במשך שבע שנים את סידרת ה"עיונים בפרשת השבוע" שהכילו דיון מעמיק בדעותיהם של פרשני התורה. ה"עיונים" נתחבבו על רבבות לומדים, ולפי בקשתם ניתרגמו העיונים גם לאנגלית, לצרפתית ולהולנדית. השנה, עם הפסקת הופעתם של ה"עיונים". ניאותה הגב' ליבוביץ להצעתנו בדבר הוצאת מהדורה מיוחדת של ה"גיליונות", בהם יופיעו הסברים ותשובות מלאות ומפורטות לשאלות. ובכן, עתה, בפעם הראשונה אחרי עשרים שנה, מופיע שנתון של ה"גיליונות לעיון בפרשת השבוע" בדפוס, בצירוף הסבר ותשובות.

  אולם עם הופעת מהדורה זו אל יחשוב הלומד, כי מעתה יקל על עצמו את מלאכת העיון; יעיף עין על השאלה, יפנה מיד להסבר ולתשובה, ויפטור עצמו מכל מאמץ ושקידה. אם כה ינהג אפשר שיטול שכר לימוד תורה, אבל שוב לא יהיה עמל בתורה, עיונו יהיה לקוי ושטחי, ומגמת הגיליונות להרגיל את הלומד להעמקה ולגילוי המאור שבתורה לא תושג. מן הראוי איפוא שהלומד לפי הגיליונות מהמהדורה החדשה ינהג בלימודו באשר נהג עד כה. יעיין בשאלות וישתדל להשיב עליהן בעצמו, ואף אם לא יגיע לתשובה הנכונה בכוחות עצמו, ראוי לו להתאמץ ולקנות תורה בדרך העמל והעיון. וכבר אמרו חז"ל: "אין אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל בהם" (גטין מג ע"א).

   

  למי מכוון הגיליון?

  למי מכוון הגיליון ומה מטרתו?

  הגיליון מכוון למורה. למדריך ולמגידי השיעור, לשימוש בבית הספר ובחוגי לימוד. שיטת הלימוד לפי הגיליון מאפשרת את הפעלת מחשבתו, התענינותו ופעילותו הרוחנית של הלומד בעת השיעור, אולם השאלות המדריכות הניתנות בגיליון מאירות גם את עיניו של המעיין הבודד להבין את דברי התורה.

   

  הבנת הכתוב

  הגיליון עוזר איפוא ללומד להבין את הכתוב הבנה לשונית-תחבירית ע"י ניתוח המבנה, הסברת ענייני סגנון, הבלטת הדיוק והנוי הסגנוני והתבוננות במבנה המשפט. אולם יחד עם זה יכול הלומד לפי הגיליון - כל אחד לפי כוחו ויכולתו - לחדור לשכבות עמוקות יותר של הבנת התורה בכיוונים שונים. להבנה זו של הכתוב עצמו כמות שהוא משתמשת העורכת בשאלות כלליות שאינן קשורות בפרשנים, מתוך כוונה להמריץ את המעיין לראות את הכתוב בהקשרו המצומצם של הפרק והפרשה או בהקשר רחב יותר של הספר כולו.

   

  העיון במפרשים

  סוג אחר של שאלות מכוון להעמקה בפרשנות התורה. בדברי חז"ל - הלכה, אגדה ומדרש - דרך הפרשנות הקלאסית והפילוסופית של ימי הביניים עד לפרשנות הרבנית החדשה (העמק דבר, המלבי"ם ומשך חכמה) והפרשנות המצוייה במחקרים המדעיים החדשים. דרך לימוד זו מרחיבה ומעשירה את דעת הלומד, מגלה לו רעיונות שבלימוד רגיל לא היה עומד עליהם, ועם זה מתברר למעיין כיצד משתקף הכתוב בעיני פרשני הדורות, כיצד חכמי ישראל בדורות השונים הסתכלו בכתבי הקודש וכיצד גילו בהם רמזים וסודות, חכמה ודעת, השקפות עולם והליכות חיים, שהאירו את ספקותיהם והשיבו לשאלותיהם. אולם כל זה אינו בא אלא לסייע למטרה הראשונה - להבין את משמעותו האמיתית והעמוקה של הכתוב.

   

  דרכי השימוש בגיליון

  הלומד היחיד יסתייע בגיליון להבנת דברי התורה מנקודות ראות שונות - פרשנית, מדרשית, פילוסופית, ספרותית-אסתטית ורעיונית. דברי ההסבר והתשובות מתאימים למתחיל ולמתקדם; המתחיל ייעזר בהם למצוא את התשובות, והמתקדם שירצה להכיר את השיטות השונות של הפרשנים, יוכל להיעזר בציטטות המובאות בתשובות, המתכוונות להראות ללומד את הצד המתודולוגי של כל פרשן.

  המורה יוכל להשתמש בגיליונות בשיעורי התורה בכיתתו בהתאם לרמתה. הוא ימצא בגיליונות רמזים דידקטיים וחומר להעמקה ולגיוון השיעור. הגיליון מכיל מבחר של שאלות קלות וקשות יותר * וכן ציטטות מהמקורות, מתוכם יוכל לבחור לצרכיו ולהתאים לגיל התלמידים ולרמת ידיעותיהם. תלמידים הלומדים חומש בלי רש"י, יסתפקו בשאלות הכלליות, ולומדי תורה עם רש"י ימצאו חומר רב במדור שאלות ודיוקים ברש"י. אמנם מדור זה אינו עניין למתחילים, הוא מכוון לבקיאים ולמעמיקים ולאלה שרגילים לדייק יפה בדברי רש"י, אולם משהו מהדברים המובאים בו יתאימו גם למתחילים, ובייחוד יוכלו אלה להתחקות אחר השאלה "מה קשה לרש"י?". מוטב שגם המורה, המתחיל ללמד רש"י לא יסתפק בפירוש דברי רש"י אלא ידריך את תלמידיו לשים לב לדיוק בכתוב שממנו נובעים דברי רש"י.

  בשלב מתקדם ישתמש המורה בחומר הרעיוני המובא בדעות הפרשנים והפילוסופים. אך מוטב שהמורה ימסור את תוכן דברי הפרשנים בלשונו הפשוטה והקלה. עזרה לכך ימצא המורה בדברי ההסבר והתשובות.

  בהביאו פירושים אחדים ולעתים אף מתנגדים יתכוון להראות לתלמידים עד כמה תפיסות שונות ומנוגדות מצאו להן מקום בתחומי המחשבה היהודית המסורתית ולא נדחו זו מפני זו מתוך אימות דברי חז"ל כי שבעים פנים לתורה (במדבר רבה יג). גישה זו יש בה כדי למנוע צרות אופקים, דוגמאטיות ועם-הארצות.

  תודת המחלקה נתונה למחלקה לתרבות תורנית במשרד החינוך והתרבות של ממשלת ישראל, המוציאה בשנים האחרונות את הגיליונות, שהואילה להעמידם לרשותנו. אנו חשים שמהדורה חדשה זו תתקבל בשמחה על-ידי אלפי הלומדים והמעיינים החתומים על ה"גיליונות" בתפוצות הגולה ותסייע להפצת ידיעת התורה ולחיבובה, וברכתנו למחברת שתזכה להוציא את גיליונותיה שנים רבות להגדיל תורה ולהאדירה ולזכות את הרבים.

                                                                     ד"ר חיים חמיאל