גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

רשימת קיצורים וראשי תיבות שימושיים

הכל א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת
ע' עיין
ע"ה עליו השלום זכרונו לברכה
ע"א עמוד א' צדו השמאלי של אחד מדפי התלמוד
ע"ב עמוד ב' צדו הימני של אחד מדפי התלמוד
ע"ש עיין שם
ע"כ עד כאן סוף ציטוט
ע"כ על כרחך
עכ"ל עד כאן לשונו סוף ציטוט
עכ"ד עד כאן דבריו סוף ציטוט
עכו"ם עובד/י כוכבים ומזלות אדם שאינו יהודי, גוי.
עה"ת על התורה
עה"ב עולם הבא
עה"ז עולם הזה
עאכו"כ על אחת כמה וכמה
ע"ג עבודת גילולים עבודה זרה
ע"ז עבודה זרה
עוה"ר עוונותינו הרבים
עיה"ק עיר הקודש
ערה"ש ערב ראש השנה
ער"ש ערב שבת