גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

על הפרשנים

העיון בגיליונות מפגיש אותנו עם פרשנים רבים מתקופות, מקהילות ומאומות שונות, ועם ספרים וחיבורים רבים ומגוונים. לנוחות הלומדים מובאים כאן פרטים בסיסיים על הפרשנים וההוגים הנזכרים בגיליונות, וכן על חיבוריהם המרכזיים.

בחרו:
פרשנים   ספרים וחיבורים
הכל א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת

ר' אהרן אבו אלרבי ר' יונה אבן ג'נאח (ריב"ג) ר' יוסף אבן כספי (אבן כספי) ר' אברהם אבן עזרא (ראב"ע) ד"ר יהודה אבן שמואל ר' (דון) יצחק אברבנאל (אברבנאל) ר' נתן מרקוס הכהן אדלר (נתינה לגר) ארנולד בוגומיל אהרליך (מקרא כפשוטו) ר' יוסף חיים אזולאי (חיד"א) ר' יונתן אייבשיץ ר' יששכר בער איילנבורג (צידה לדרך) ר' זאב וולף איינהורן (מהרז"ו) ר' ישראל איסרליין (תרומת הדשן) ר' משה איסרליש (רמ"א) ר' יוסף אלבו (ספר העיקרים) פרופ' חנוך אלבק ר' אברהם אליגרי (לב שמח) ר' אליעזר מבלגנצי ר' אליהו קרמר (הגאון מוילנה) ר' חסדאי אלמושנינו (משמרת הקודש) נתן אלתרמן ר' אנשלמה אשתרוק (מדרשי התורה) ר' אליעזר אשכנזי (מעשי ה') ר' משה יצחק אשכנזי (הואיל משה) ר' אברהם בדרשי ר' ידעיה בדרשי (ידעיה הפניני) פרופ' מרדכי מרטין בובר (דרכו של מקרא) ר' בחיי בן אשר אבן חלוה (רבנו בחיי) ר' יוסף בכור-שור (בכור שור) חיים נחמן ביאליק ר' אליהו בן-אמוזג (אם למקרא) ר' לוי בן גרשום (רלב"ג) ר' אברהם בן הרמב"ם ר' דוד בן זמרא (רדב"ז) ר' יעקב בן חביב (עין יעקב) ר' חנוך ב"ר יוסף זונדל (ענף יוסף) ר' מאיר ליבוש בן יחיאל מיכל (מלבי"ם) ר' שמואל בן מאיר (רשב"ם) ר' משה בן נחמן (רמב"ן) מנחם בן סרוק (מחברת) ר' חיים בן עטר (אור החיים) ר' יהודה בעהאק ר' אברהם הלוי בקראט (ספר הזכרון) פרופ' שמואל הוגו ברגמן ר' שמעון ברמן (מסעות שמעון) ר' נפתלי צבי יהודה ברלין (נצי"ב) ד"ר אהרן ברט פרופ' שלמה דב גויטיין הנרי ג'ורג' (משה המחוקק) ר' מרדכי גימפל יפה (תכלת מרדכי) ר' שלמה דובנא הרב אליהו אליעזר דסלר (מכתב מאליהו) ר' הרץ נפתלי הומברג (הכורם) ר' דוד צבי הופמן (רד"צ הופמן) ר' יצחק יעקב הורביץ (באר יצחק) ר' ישעיה הלוי הורביץ (של"ה) חיים הזז ר' וולף (בנימין זאב) היידנהיים (רוו"ה) ר' אליעזר הלוי היילפרין (ביאורי מוהרא"ל) ר' אפרים בן שמשון (רבנו אפרים) רבנו אשר בן יחיאל (רא"ש) פרופ' יוסף היינמן ר' שמשון רפאל הירש (רש"ר הירש) ר' חיים הירשנזון (נמוקי רש"י) ר' מאיר שמחה הכהן מדוינסק (משך-חכמה) ר' דוד הלוי סגל (דברי דוד) ר' יום טוב ליפמן הלר (תוספות יו"ט) ר' שמחה ראובן אדלמן לבית אייגש (התירוש) ר' שמואל הצרפתי (נמוקי שמואל) בנימין זאב הרצל ר' אברהם יהושע השל ר' נפתלי הרץ וייזל (רנה"ו) פרופ' מאיר וייס (המקרא כדמותו) פרופ' יוסף ולק פרופ' מרדכי זר-כבוד רבנו חננאל בן חושיאל (רבנו חננאל) ר' חזקיה בן מנוח (חזקוני) ר' משה חפץ (מלאכת מחשבת) ר' יוסף (השני) טוב-עלם (צפנת פענח) ר' יהודה הלוי (ריה"ל) ר' יום טוב בן אברהם אשבילי (ריטב"א) פרופ' דוד ילין יוסף בן-מתתיהו (יוספוס פלביוס) ר' יעקב בן אשר (בעל הטורים) ר' יששכר בער יעקובסון ר' יצחק אלפסי (רי"ף) פרופ' אברהם כהנא (פירוש מדעי) ר' מנחם מנדל כשר (תורה שלמה) ר' שמואל חיים לולי (שחבד"ל) ר' יהודה לויא מפראג (מהר"ל) ר' שלמה אפרים לונטשיץ (כלי-יקר) הרב שאול לוסטיג ר' שמואל דוד לוצאטו (שד"ל) ר' דוד לוריא (רד"ל) פרופ' ר' שאול ליברמן ר' שמואל לניאדו (בעל הכלים) ר' שלמה מריני (תיקון עולם) ר' מאיר מרוטנבורג (מהר"ם) ר' יצחק מוינה (אור זרוע) ר' אליהו מזרחי (רא"ם) ר' עזרא ציון מלמד (ע"צ מלמד) שמשון מלצר ר' משה מנדלסון (רמבמ"ן (הבאור)) רבנו נסים גירונדי (הר"ן) פרופ' משה צבי סגל (מ"צ סגל) ר' סעדיה גאון (רס"ג) פרופ' שלמה ז. ליאון סקוז ר' עובדיה ספורנו (ספורנו) ר' עובדיה מברטנורא (ברטנורא) ר' יצחק עראמה (עקדת יצחק) ר' דוד פארדו (משכיל לדוד) ר' חיים יוסף פולאק פילון האלכסנדרוני ר' אברהם בערוש פלאהם ר' שלמה פפנהיים (יריעות שלמה) ר' משה דוד קאסוטו הרב יוסף קאפח פרופ' יחזקאל קויפמן הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי"ה קוק) ר' יהודה קיל ר' מאיר קאלוו (מנחה חדשה) קלונימוס בר קלונימוס ר' צבי הירש קלישר ר' יוסף קמחי

ר' דוד קמחי (רד"ק) ר' אהרן (ארמנד) קמינקא ר' יעקב קניזל (קניזל) ר' יוסף קרא ר' יצחק קארו (תולדות יצחק) ר' נחמן קרוכמל (רנ"ק) ר' חסדאי קרשקש ר' יצחק שמואל רגיו (יש"ר) פרופ' דב רפל ר' אברהם מנחם הכהן רפא-פורט (מנחה בלולה) אליעזר שטיינמן ר' שלמה בן אדרת (רשב"א) ר' שמואל אליעזר הלוי איידלס (מהרש"א) ר' שמואל הנגיד (שמואל הנגיד) ר' שמשון משאנץ (ר"ש משאנץ) ר' יהודה לייב שפירא (הרכסים לבקעה) ר' ישעיה שפירא (האדמו"ר החלוץ) ר' נתן שפירא (אמרי שפר) ר' יהודה תיאודור (טהעאדר) (מנחת יהודה 1) פרופ' אביגדור (ויקטור) אפטוביצר גוסטב דילמן ר' דוד פויכטוונג ר' זכריה פרנקל מוהנדס (מהטמה) גנדי פרופ' הרמן (יחזקאל) כהן בנו יעקב מרקוס מוריץ קאליש תומס מאן ר' יעקב יקותיאל נויבאור פאול פולץ (Volz) פרנץ רוזנצוויג ג'ון שטיינבק מאיר זלצברגר ר' משה בן מימון (הרמב"ם) ר' יצחקי שלמה (רש"י) ר' יעקב די-לישקאש (אמרי נעם) ר' יהודה בר' אליעזר (מנחת יהודה 2) ר' בחיי אבן פקודה (חובות הלבבות) דבק טוב ר' שמעון הלוי אושנבורג (דבק-טוב) ר' אברהם סבע (צרור המור) ר' יעקב סלניק (נחלת יעקב) ר' ירמיהו היינמן (באור לתלמיד) ר' יצחק בן יהודה הלוי (פענח רזא) ר' חיים טירר (באר מים חיים) ר' זכריה הרופא (מדרש החפץ) ר' ברוך אפשטיין (תורה תמימה) ר' אריה לייב שטיינהארט (כור זהב) ר' אברהם בן דוד (ראב"ד) ספר החינוך (החינוך) ר' אליעזר ליפמן ליכטנשטיין (שם עולם) ר' יוסף דימיליאו-מוסקאט (אוצרות יוסף) ר' יצחק פרופיאט דוראן (מעשה אפוד) ר' יששכר בער כ"ץ (מתנות כהונה) ר' ישראל מאיר הכהן כגן (חפץ חיים) ר' אברהם קריב ר' יעקב משה העלין אשכנזי (ידי משה) ר' יוסף נחמיאש ר' ידידיה שלמה רפאל מנורצי (מנחת ש"י) סרן קירקגור נח חכם ר' דוד בן אברהם הנגיד (ר' דוד הנגיד) ר' מאיר איש-שלום ר' מרדכי יפה (לבוש האורה) ר' משה אלשיך (האלשיך הקדוש) ר' יעקב צבי מקלנבורג (הכתב והקבלה) ר' אברהם ברלינר ר' משה זיידל (רמ"ז) ר' יצחק יוסף בן-ציון ויינקאפ (פירוש מדעי) ר' משה אלמושנינו ר' מרדכי לוונשטיין (נפש הגר) ר' יהושע פלק כ"ץ (סמ"ע) ר' שלמה לוריא (מהרש"ל) ר' יששכר דוב ליטויער (דעת יששכר) וילהלם גזניוס ארנסט פרידליך קרל רוזנמילר ר' שמואל יפה אשכנזי (יפה תואר) ר' מרדכי ברויאר ר' יעקב ריישר (עיון יעקב) פלוני אלמוני (יא"ר) ר' שמשון ברוך שפטל (ביאורי אונקלוס) ר' שבתי כהן (הש"ך) ר' יעקב פידאנקי ר' עזריה מן האדומים (מאור עיניים) ר' יצחק אליהו לנדא (ברורי המידות) ר' מנשה גרוסברג (חצי מנשה) ר' בן ציון יהודה ברקוביץ (עוטה אור) ר' אליהו בחור (המתורגמן) פרופ' יצחק היינמן מוריס סמואל ז'אן אסתרוך קרל (פול) קספרי ר' יהודה ליב קרינסקי (קרני אור) ר' יצחק מלר (עזרה להבין) וילהלם רודולף פרופ' בנימין דה-פריס ר' אברהם מוריץ סילברמן ר' מנחם די לונזאנו (אור תורה) ר' יעקב רייפמן (שדה ארם) פרופ' שמואל קלמן מירסקי ר' אביעד שר שלום באזילה (אמונת חכמים) פרופ' משה גרינברג ר' יצחק זליגמן בער (עבודת ישראל) ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל) ר' ישעיהו פיק ברלין (מיני תרגומא) אונקלוס הגר (תרגום אונקלוס) אייזק הירש ווייס (מדות סופרים) משה אריה מירקין ר' יוסף שכטר ר' מנחם המאירי (המאירי) ר' יהודה החסיד (ספר חסידים) ר' ישראל יצחק הלוי (זמברובסקי) (גרש כרמל) פרופ' פרנץ דליטש פרופ' לוי גינצבורג ר' מאיר וולף (המעמר) ר' דוד אוטנזוסר (אטטענזאסער) ר' יוסף יעבץ דב קמחי ר' יצחק אייזיק הלוי (דורות הראשונים) ר' שמעון ויוסף סאנטא (בוצר עוללות) ר' שמחה בונים אורבך (עמודי המחשבה הישראלית) ר' ישעיה די טראני (נימוקי הרי"ד) פרופ' הרמן גונקל