גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרשת ויגש

נושאים   שנים  
התוודעות יוסף לאחיו
דברי ה' ליעקב
התגלות ה' ליעקב
התוודעות יוסף לאחיו
בשבעים נפש
הרעב במצרים
התגלות יוסף
נאום יהודה
הנבואה ליעקב
"ויאסור יוסף מרכבו"
דברי יוסף והאחים לפרעה+הפטרה
ירידת יעקב למצרים
"והקול נשמע בית פרעה..."
התוודעות יוסף לאחיו
וידוי יוסף
נאום יהודה
מעשי יוסף במצרים
פגישת יוסף עם אביו
נאום יהודה
התוודעות יוסף לאחיו
הרעב במצרים
נאום יהודה
התוודעות יוסף לאחיו
יוסף כמנהיג
נאום יהודה וישראל במצרים
התגלות יוסף
הירידה מצרימה
הרעב במצרים
נאום יהודה