גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרשת שמות

נושאים   שנים  
בני ישראל במצרים
משה, ציפורה ומילת הבן
גזירות פרעה
המיילדות
הפטרה כמנהג האשכנזים
לידת משה
"שלח את עמי"
אהיה אשר אהיה
סירובו של משה לשליחות
ההתגלות בסנה
בני ישראל במצרים
שלושת האותות + הפטרה
משה בא אל פרעה
שיבת משה למצרים
"לא איש דברים אנכי"
"וישמע א-להים את נאקתם" וכו'
סירובו של משה לשליחות
משה בא אל פרעה
משה, ציפורה ומילת הבן
בני ישראל במצרים
המיילדות
ההתגלות בסנה
"לא איש דברים אנכי"
דברי משה לפרעה ולה'
ההתגלות בסנה
"...ויך את המצרי..."
תחילת הספר
הולדת משה ובגרותו
ההתגלות בסנה