גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרשת בא

נושאים   שנים  
תפילין
לקראת יציאת מצרים
ליל שמורים
מכת ארבה
חג הפסח ופדיון פטר חמור
עשר המכות - המשך מפרשת וארא
מכת בכורות
משה לפני פרעה
מצות תפילין
פסח
הדרכת הבנים בענין עבודת הפסח
עשר המכות + הפטרת בא
שאילת הכלים
תפילין
מכת בכורות
מכת החושך
פסח מצרים
המכות האחרונות
תפילין
קידוש החודש
"ויבא משה ואהרן אל פרעה..."
ומושב בני ישראל...
מצוות הפסח
מכות ארבה וחושך
פסח
שאילת הכלים
פסח
מכת בכורות
פסח ותפילין
"קדש לי כל בכור"