גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרשת יתרו

נושאים   שנים  
לאחר מעמד הר סיני
"אנכי" ו"לא יהיה"
"פוקד עוון אבות על בנים"
מעמד הר סיני
בחירת ישראל
עשרת הדברות
"לא יהיה"
כבד את אביך ואת אמך
לאחר מעמד הר סיני
"לא תשא" - שבועת שווא
שבת
הפטרה
בחירת ישראל וקבלת התורה
"לא תענה ברעך עד שקר"
"לא יהיה"
שבת
עשרת הדברות
"בחודש השלישי...באו מדבר סיני"
בואו של יתרו והצעתו
"פוקד עוון אבות על בנים"
"אנכי ה'"
לאחר מעמד הר סיני
בחירת ישראל
עשרת הדברות
"וישמע יתרו..."
לא תחמוד
עשרת הדברות
לאחר מעמד הר סיני
בחירת ישראל
"לא תשא" - שבועת שווא