גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרשת כי-תשא

נושאים   שנים  
משה
תפילות משה
שבת
תפילת משה והתרצות הקב"ה
לאחר חטא העגל
תפילות משה + נקרת הצור
לאחר חטא העגל
הלוחות השניים
"ויחל משה..."
הלוחות השניים
לאחר חטא העגל
מלאך
תגובת משה לחטא העגל
מעשה העגל
חטא העגל
"ויחל משה..."
הלוחות השניים
שבת
הברית בין הקב"ה לישראל
שבירת הלוחות
שבת
לאחר חטא העגל
"...קרן עור פניו..."
חטא העגל
הלוחות השניים