גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרשת קדושים

נושאים   שנים  
הפטרת קדושים כמנהג ספרד
בין אדם לחברו
ערלה
"לא תעשו עוול במשפט..."
כלאים
לא תשנא, הוכח תוכיח
לא תקום ולא תטור
דיני צדק חברתי
"מפני שיבה תקום והדרת פני זקן..."
"לא תעשו עוול במשפט..."
עושק, גזל והלנת שכר
"לא תלך רכיל... לא תעמוד על דם רעך..."
"אל תחלל את בתך..."
"לא תשנא את אחיך בלבבך"
לא תגנבו ולא תכחשו ולא תשקרו...
אונאת גר
הפטרת קדושים כמנהג ספרד
"ולפני עור לא תתן מכשול"
אונאת גר
חוקים, אהבת הגר ויושר במשא ומתן
"לא תלך רכיל בעמך"
מצוות שונות
"קדושים תהיו"
ואהבת לרעך כמוך
"לא תקום", "ואהבת לרעך", ערלה
"קדושים תהיו"
"לא תלך רכיל בעמך"