גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרשת במדבר

נושאים   שנים  
הפטרה
מפקדי ישראל
בני קהת
הפטרה
בני קהת
מפקדי בני ישראל ומחצית השקל
הלויים
הפטרה
מנין ישראל
בני קהת
"כבלע את הקודש" + הפטרה
סידור המחנה לארבעה דגלים
מנין ישראל
מפקד ישראל
בני קהת
מפקד ישראל
מפקד הלויים
מפקד ישראל
הדגלים
מפקד ישראל
המפקד הראשון
הדגלים
מפקד ישראל
פדיון בכורות
הלויים
סידור המחנה לארבעה דגלים