גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרשת שלח לך

נושאים   שנים  
חטאו של דור המדבר
עונשם של ישראל
פרשת ציצית
הפטרה - מרגלי יהושע
המרגלים - מתוך מדרשי חז"ל
המרגלים
תגובת ה' לחטא המרגלים
כי תבואו אל ארץ מושבותיכם
תפילת משה
חטאו של דור המדבר
סיפור המרגלים
קרבנות השגגה
פרשת ציצית
תפילת משה
פרשת ציצית
המרגלים
תפילת משה
תשובת המרגלים
הפטרה
" ה' ארך אפים..."
פרשת ציצית
חטא המעפילים
תלונת ישראל
דברי ה'
המרגלים
חטא המרגלים - תפילת משה
תפילת משה