גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרשת ואתחנן

נושאים   שנים  
פן תשכח
האזהרות לעם בפרק ו'
שאלת הבן החכם
דברי משה לישראל
הפטרת שבת נחמו
הברית בהר סיני
הפטרת שבת נחמו
נאום משה בפרק ד'
פן תשכח
"אינני עובר את הירדן"
"ואהבת את ה'..."
למבנה ספר דברים
הפטרת שבת נחמו
החוקים והמשפטים
תפילת משה
אגדת תרגום השבעים
"כי תוליד בנים..."
"ואהבת את ה'..."
"לא תנסו את ה'..."
"ועתה ישראל..."
"ועשית הישר והטוב"
"ואהבת את ה'..."
אחרי מתן תורה
נאום משה בפרק ד'
בחירת ישראל
"ואתחנן אל ה'..."
שמע ישראל
הפטרת שבת נחמו