גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרשת עקב

נושאים   שנים  
נאום משה: העגל והלוחות
נאום התוכחה של משה
הפטרה
נאום משה: העגל והלוחות
תכלית ההליכה במדבר
הפטרה
נאום משה: העגל והלוחות
"והיה אם שמוע"
ארץ ישראל
יראת ואהבת ה'
וזכרת את ה' אלוקיך
תנאים לישראל ותוצאותיהם
המן
את ה' אלהיך תירא
"ועתה ישראל..."
"והיה עקב תשמעון..."
"...ושמרת משמרתו וחוקותיו..."
נאום משה: העגל והלוחות
הורשת הארץ
"והיה אם שמוע"
תכלית ההליכה במדבר
נאום משה: העגל והלוחות
"ואהבת את ה'..."
"והיה אם שמוע"
יראת ואהבת ה'
ואכלת ושבעת וברכת
ושמרת משמרתו
"עקב תשמעון"
"ובשמו תשבע"