גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' אהרן אבו אלרבי, סיציליה (המאה ה-14)

מפרשני רש"י לתורה, נודע גם כאלרביה וכאלדבי.

נולד במחצית השניה של המאה הי"ד בסיציליה, למד בצפון איטליה, ביקר בארץ-ישראל, בסוריה ובתורכיה - בחצי האי קרים.
השתתף בוויכוחים הבינ-דתיים שהיו מקובלים בימה"ב, במסגרת ויכוחים אלו התמודד עם טענותיהם של הקראים, המוסלמים והנוצרים כנגד הדת היהודית, ואף הוזמן להציג את עמדותיו בפני האפיפיור, בתחילת המאה ה-15.

אלרבי היה תקיף בדעתו, בעל ביקורת, ולא נשא פנים לגדולים שקדמוהו.

מכל ספריו שרד רק פירושו על רש"י שנדפס לראשונה בשנת רפ"ה (1525), לצד פירושיהם של ר' שמואל אלמושנינו ור' יעקב קניזל

בספרו זה הוא מזכיר ספרים נוספים שכתב, כגון: "ספר המיישיר" בדקדוק הלשון, "פרח האלוהות" ו"נזר הקודש" במחקר האמונה, ו"מטה אהרן" - ספר הגנה על מסורת חז"ל מפני הקראים.

 

עוד על אודותיו ב-JewishEncyclopedia

להרחבה נוספת ראה: מ"ד קאסוטו, 'אבו אלרבי אהרן', אשכול - אנציקלופדיה ישראלית, כרך א, ברלין-ירושלים תרפ"ט, טורים 69-70.

 

כתיבה: יוחאי עופרן