גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' יששכר בער איילנבורג (צידה לדרך), פולין-איטליה (1550-1623)

מגדולי בעלי ההלכה סביב תחילת המאה ה-16, תלמידו המובהק של ר' מרדכי יפה, בעל הלבושים, ומתלמידיהם של המהר"ל והסמ"ע. שימש כאב"ד בגוריציה (איטליה).

השפיע רבות על כל גלילות פולין, ואיטליה והיה מחשבי הרבנים בדורו.

חיבורו "צידה לדרך" הוא פירוש לרש"י על התורה, אך הוא כולל גם הערות על פרשנים אחרים ובפרט לפירושו של הרא"ם.

חיבורו הגדול "באר שבע", מורכב משני חלקים:
החלק הראשון הוא מעין השלמה לפירושם של בעלי התוספות על המסכתות שאין להן תוספות.
החלק השני עיקרו שו"ת, שבסופו צירף את חיבורו "באר מים חיים" ובו "מקורות הדינים ונגד איזה מנהגים".

ספרו הנ"ל הגיע לידיו של המהר"מ גלאנטי וזה התפעל מבקיאותו וחריפותו של המחבר ובצוואתו המליץ לקהילת צפת להזמין את ר' איילנבורג לשמש כרב הקהילה. ראשי הקהילה עשו כמצוותו אך ר' איילנבורג נפטר בדרכו לעיר.

 

עוד על אודותיו באתר JewishEncyclopedia