גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' מאיר קאלוו (מנחה חדשה),

מחבר הפירוש "מנחה חדשה" (הובא לדפוס ע"י ר' וולף היידנהיים בחומש "תורת משה", רדלהיים תקע"ח). אין בידינו מידע רב על תולדותיו, אך ברור שחי לאחר המאה ה-15 (או במהלכה).

בסוף חיבורו הוא מעיד על עצמו כי הוא לא זכה "להיות מבני העליה, לרוב הצרות אשר סבוני מיום היותי עד היום הזה... והצרה הגדולה אשר היא צרה לכל צרה: צוק הפרנסה אשר היתה לי מאומנתי הנקיה מכל שילום והבלתי נותנת חיים לבעליה".
הוא מסביר שכתב את ספרו לצרכים אישיים לאחר שנחרד לגלות כי תלמודו וחידושיו משתכחים ואובדים, והוא מביע חשש שאם החיבור יתפרסם "ילעיגו עלי לאמר מי הביאך עד הלום?". אך בסופו של דבר השתכנע כי מאחר ש"כוונתי לשם שמיים לא אחוש לדברי כל נברא אולי יפקחו ג"כ עיני שכלם..."

הפירוש מתבסס על דברי הפרשנים שקדמו לו וביחוד על "דברי הפשטן הגדול מאחיו - הרמב"ן", ועל הרב הגדול אשר אין ערוך אליו - הרלב"ג".

 

מעט מידע על אודותיו באתר JewishEncyclopedia

 

ליקט וכתב: יוחאי עופרן