גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' יוסף קרא, טרויש, צרפת (1050-1125)

פרשן המקרא, על דרך הפשט. מבאי ביתו של רש"י (ואולי אף היה מתלמידיו). הרשב"ם (נכדו של רש"י) מכנה אותו "חברנו".

מרבית חייו התגורר בעיר טרויש (טרואה) עירו של רש"י, ובדומה לרש"י תקופה מסויימת חי בוורמייזא שבגרמניה. יש הטוענים שהשם "קָרָא" (שפירושו "הקורא") הוא כינוי שדבק בו בשל היותו פרשן המקרא. 

פירושיו התאפיינו בראציונאליות ובביקורתיות. על פי רוב באר את הפסוקים על דרך הפשט, ורק במקרים של קושי מיוחד פנה לדרשנות. לעתים הביא ראיה מתרגום אונקלוס, ואף הוסיף תרגום לצרפתית למילים קשות. פירושו היו מוכר גם בקרב פרשני-מקרא נוצרים ובנתיבו פסע גם ר' יוסף בכור שור.

נוסף על פירושו לתורה כתב גם פירוש לפיוטים שבסידור התפילה וכן הוספות לפירוש קדום על בראשית רבה.