גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' זכריה הרופא (מדרש החפץ), צנעא, תימן (המאה ה-15)

מחבר "מדרש-החפץ" - ליקוטי מדרשים עם תוספות והרחבות.
נודע גם בכינוי: הרז"ה, בערבית כונה יחיא בן סלימאן טביב.

כתב ספרים רבים בתחומים מגוונים (שנדפסו בין השנים 1420-1510).
בין הספרים שהגיעו אלינו: 

פירוש הלכות שחיטה, ביאור המרכבה, מדרש שיר השירים, פירוש להפטרות, חיבור על המשנה, מדרש מגילת אסתר ועוד.

 

כתיבה: יוחאי עופרן