גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פלוני אלמוני (יא"ר),

פירוש אנונימי לתרגום אונקלוס של פרשן קדום.

יש הסבורים כי הוא נכתב ע"י ר' עזריאל דאיינה (מרבני איטליה, נפטר בשנת 1536- רצ"ו) או ע"י בנו ר' יעקב.

הכינוי "יא"ר" הומצא על ידי שד"ל- שכן כך הוא פיענח (בטעות) את השנה בה נכתב החיבור (רי"א) מאוחר יותר נתגלה גם שמו המקורי של החיבור - "פתשגן".

החיבור נדפס בחומש "נתינה לגר" (וילנה תרל"ד) בתוספת הקדמה מאת ר' נתן אדלר.

 

עוד על זהות המחבר במאמרו של א' שישא, צפונות ז' (תש"ן) עמ' סו-ע.