גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' יצחק אליהו לנדא (ברורי המידות), וילנה

נודע גם 'המגיד מווילנא'.

כתב את "בירורי המידות" ואת "מיצוי המידות" על המכילתא דר' ישמעאל (מהדורה שצונזרה).

ופירושים נוספים שנדפסו בסידור "אוצר התפילות" (כגון "דובר שלום" ו"אחרית לשלום"???).

 

בין ספריו:

כפליים לתושיה- ביאור על תהלים

לשמוע בלימודים - על אגדות הש"ס

מענה אליהו - על תנא דבי אליהו

וכן ספר בשם "שנים קדמוניות".