גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' מנשה גרוסברג (חצי מנשה), טרסטינה (פולין) (תחילת המאה ה-20)

רב מלומד ובקי שהצטיין בעבודת עריכה והגהה. כתב מבואות והקדמות לחיבורים מוכרים והעמיד אחריו ספרי מפתחות ואינדקסים.

ספרו "חצי מנשה" (לונדון 1901) הוא קובץ פירושים של חכמי ספרד, צרפת ואשכנז (מתוך כתבי-יד: לונדון, ליידן, אוקספורד, מינכן). 

לקריאה בספר.

 

בין ספריו: 

"דגל מנשה",
"שבט מנשה" ו"אלפי מנשה",
וכן ספרי שו"ת: "ראש מנשה",
"גבול מנשה",
"לבני מנשה",
"חבל מנשה" (הגהות על 'הלכות ארץ-ישראל' המיוחס לבעל הטורים, 'ספר רפואות' ו'ספר ההשלמה', ובו הוא מונה את על ההלכות המוגדרות "הלכה למשה מסיני"),
ו"מטה מנשה" (על קידוש החודש).

עוד הוציא לאור מהדורה של "מגילת תענית".