גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' אליעזר אשכנזי (מעשי ה'), פוסטאט-איטליה-פראג-פולין (1513-1586)

תלמידם של רבי יוסף טאיטאצאק ושל ר' יוסף קארו (יחד עם מהר"ם אלשיך). בהיותו בן 26 שימש ברבנות במצרים. בחלוף 20 שנה נאלץ לצאת ממצרים ועבר לעיר פמגושטה שבקפריסין (על תקופה זו כתב בהקדמתו לספרו "יוסף לקח").

משם עבר רבי אליעזר לוניציה אך בשל מחלוקת קשה עם ר' שמואל יהודה קצנלנבוגן (מהרשי"ק) מפאדובה וסיעתו נאלץ להעתיק מקומו לפראג. מאוחר יותר חזר לאיטליה, הפעם לקרימונה, אך גם שם לא פסקו נדודיו והוא היגר לפולין, שם שימש כאב בית הדין בפוזנא ואף עמד בראש ישיבה מקומית. את חייו סיים בקרקוב.

חיבר את הספר "מעשי השם" על התורה ואת "יוסף לקח" על מגילת אסתר, וכן פירוש להגדה של פסח ותשובות הלכתיות רבות.

 

וכך כתב עליו אחד מגדולי איטליה:

האשל הגדול בתורה ובחכמה פאר הדור כמוהר"ר אליעזר אשכנזי יצ"ו וכו'...
הוא בקי בשנים-עשר לשונות,
גדול ליהודים וחכם בהרבה חכמות חיצוניות,
ובתלמוד השיג עשר ידות,
והוא עשיר בכמו חמשת או ששת אלפים זהב...
כי לא מצאתי מיום נסעי מויניציאה עד הנה איש אלקים נורא כמוהו...

               (מתוך האגרת "מכתב מאליהו", בתוך: "אוצר מסעות" עמ' 170).

 

כתיבה: יוחאי עופרן