גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

פרופ' שמואל קלמן מירסקי, ניו-יורק (1900~1970)

שמואל קלמן מירסקי

רב ופרופ' בישיבה-יוניברסיטי, כתב ספרים ומאמרים רבים בנושאי תנ"ך והיסטוריה יהודית.

(וביניהם ספר על רב סעדיה גאון). עמד בשורה הראשונה של החלוצים לתחיית השפה העברית בארצות הברית. כיהן כנשיא "האקדמיה שליד ההסתדרות העברית", כיו"ר הוצאת "מורשה", כעורך כתבי העת "סורא" ו"תלפיות" והיה לאחד מעמודיו הרוחניים של השבועון "הדואר".

בית הכנסת שבראשו עמד היה מהגדולים שפעלו בניו-יורק, ובארה"ב בכלל (כ-1000 חברים).

על תולדותיו ועל מחקריו ניתן לקרוא בספר היובל שיצא לכבודו (תשי"ח) ובספר הזכרון שנכתב לאחר פטירתו (תשל"א), מאמרים לדוגמה:

  האוטוביוגרפיה "מגילת חיי" (עמ' רעט-רצג).
  חיים ליף. "דרכו של הרב ד"ר שמואל ק. מירסקי כסופר וכחוקר" (עמ' רסג-רעח).
  אליעזר זלמן ברנשטין, "הרב והמורה" (עמ' שא-שג).