גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' אביעד שר שלום באזילה (אמונת חכמים), מנטובה, איטליה (1680-1743)

חכם איטלקי, עמד בראש הישיבה במנטובה, עסק בעיקר בתלמוד ובקבלה.

בהגיעו לגיל 40 כתב את ספרו "אמונת חכמים", שנועד כדי "לכלכל אמתת הקבלה" ולהתקיף "דברי הפילוסופים". לספר זה נכתבו הגהות ע"י ר' יעקב עמדן ("מטפחת ספרים", ח"ב).

חיבורים נוספים:

· פירוש לספרו של ר' משה זכות "תפתה ערוך".
· תשובות ופסקים (נדפסו בחיבוריהם של ר' משה חגיז ור' יעקב עמדן).
· ספרי מדעים ("בחכמת התכונה והשיעור") שלא נדפסו.

 

כתיבה: יוחאי עופרן