גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

אונקלוס הגר (תרגום אונקלוס), (ארץ-ישראל - בבל)

תרגום אונקלוס הוא תרגום של חמישה חומשי תורה לשפה הארמית.

הוא נכתב, כנראה, בתחילת המאה השניה לספירה בארץ ישראל ונערך סופית בבבל. לפי המסופר בתלמוד הבבלי, המתרגם - אונקלוס, שמע את התרגום מפי ר' אליעזר ור' יהושע.

אונקלוס, זוהה כעקילס הגר (כך שמו בתלמוד הירושלמי) חכם משלהי תקופת התנאים, עליו מסופר בתלמוד שהיה בן אחותו של אחד מקיסרי רומי, שלאחר התגיירותו תרגם את התורה ליוונית. למרות מסורת אגדית זו - דווקא התרגום לארמית מוכר כ'תרגום אונקלוס'.

תרגום אונקלוס נחשב לתרגום מדוייק שאינו נוטה להרחבות והוספות (בניגוד לתרגום יונתן, למשל). וקשה למצוא בתרגום השפעות מדרשיות-אגדיות, אך מי שיתאמץ יוכל למצוא אחדות בתרגומו לפסוקי שירה.
היו שזיהו אצל אונקלוס גם השפעות מהתורה שבע"פ (משיטתו ההלכתית של ר' עקיבא).

במקומות אחדים חורג אונקלוס מתרגום מילולי מדוייק ומוסיף לתרגום מימד פרשני-דרשני. על פי רוב המקומות האלו הם פסוקים בהם התורה מתארת את ה' או את פעולותיו בתיאוריים גשמיים או בשמות פעולה אנושיים.

תרגום אונקלוס קיים רק לחמישה חומשי התורה, ובנביאים משלים אותו, במהדורות המסורתיות, תרגום יונתן.