גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

אייזק הירש ווייס (מדות סופרים), מזריטש (1815-1905)

אייזק הירש ווייס

חוקר תולדות ישראל, מרבית מחקריו נסובים סביב הספרות התלמודית.

בצעירותו למד בישיבות (אצל ר' משה אהרן טיכלר, ואצל ר' חיים יוסף פולאק) ובבגרותו טעם מפירות ההשכלה. לימד בבהמ"ד לרבנים מיסודו של יעלניק בוינה.

ווייס הושפע מרוח הביקורת בספרות ישראל מרנ"ק וצונץ וברוח זו כתב את חיבורו המקיף "דור דור ודורשיו" על תולדות התורה שבע"פ בו שזר מן הש"ס והספרות הרבנית מסכת חדשה של היסטוריה והשתלשלות התושבע"פ. חיבורו זה עורר סערה וזכה לקיתונות של ביקורת (למשל ע"י י.א הלוי בספרו "דורות הראשונים", וע"י השר העדלמי במאמרו "דורש רשומות").

יחד עם חברו מאיר איש שלום (פרידמן) הוציא לאור את ה"ספרא" וה"מכילתא" עם הערות (פירוש "מידות סופרים") ואת כתב-העת "בית תלמוד". עוד חיבר את:

"משפט לשון המשנה".
"אורח צדיק".
הערות על הסידור.
וכן אוטוביוגרפיה בשם "זכרונותי" - אותה כתב בהגיעו לגבורות.

כתיבה: יוחאי עופרן