גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' משה יצחק אשכנזי (הואיל משה), טריאסטי (1821-1898)

נודע גם כר' משה טרסקי/טדסקי

בעל "הואיל משה" על התורה, מתלמידיו של שד"ל.
(בהקדמה לספרו הוא מציג תרגום של מאמרו של ר' מרדכי מורטארה "על אמיתת ספרי התנ"ך").

 

מספריו:
מוסר המלכים - ספר הגות ע"פ יסודות פרקי אבות.
כוס תנחומים - דרשות על אבלות.