גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' ישראל יצחק הלוי (זמברובסקי) (גרש כרמל), ורשה (סוף המאה ה-19)

מחבר פירוש "גרש-כרמל" על רש"י לתורה (נדפס יחד עם פירוש "רביד הזהב" של ר' דב בן יהודה ליב ‫טריביש). קרא לספרו בשם זה כי המילים הללו שוות בגימטריה לשמו של המחבר "ישראל יצחק לוי" (עם הכולל).

הספר זכה להסכמות של גדולי רבני התקופה כגון: ר' נפתלי צבי יהודה ברלין, ר' עזריאל הילדסהיימר ור' חיים ברלין.

בנו ר' יהושע שימש כמו"צ בוורשא ולאחר מכן היה רב בסירקיוז ניו-יורק ובבאפולו. גם נכדו ר' אלימלך המשיך את השושלת וכיהן כרב בסירקיוז אך הוא נפטר בקיצור ימים.