גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' שמחה ראובן אדלמן לבית אייגש (התירוש), וילנה-ורשה (1821-1892)

בלשן ופרשן יליד וילנה. מחבר פירוש "התירוש" על מדרש רבה.
כונה גם השר בן חיל העדלמי (ראשי תיבות של שמו: שמחה ראובן בן חיים יהודה ליב עדלמן).

רכש את השכלתו התורנית בישיבת וולוז'ין. בהיותו בן 45 נפטרה אשתו והוא החל בנדודיו (בין היתר התגורר בערים טלז, ברסט, קובנה וורשה - בה נפטר).

מלבד פירושו המפורסם למדרש רבה, כתב גם את "מאמר דורש רשומות" - ספר ביקורת על ספרו של ר' אייזק הירש וייס "דור דור ודורשיו" שמטרתו "להוכיח אכזב מקור ראיותיו ולבטל תוצאות החלטותיו".

הערותיו וחידושיו על הפסיקתא ועל הש"ס, אותם כתב בשולי גיליונות הספרים, הועתקו מתוך הספרים ע"י בנו - ר' מרדכי יצחק, וקובצו תחת השם "העקוב למישור", הקונטרס נדפס בספרו של הבן "מערת עדלם", (בן נוסף שלו, ר' חנוך העניך, חיבר את "ספר המרחשת").

לאחר מותו הוציא בנו גם את הספר "חכם ושר" בו ליקט והרחיב על אודות "פרשת ספריו, שיריו ומאמריו" של אביו.

 

חיבורים נוספים:

"השושנים" - פרשנות דקדוקית, פיוטים, ופירוש על שיר השירים.
"המסלות" - כולל חיבור על פסוקי התנ"ך הנזכרים בתלמוד, פרשנות לספר תהלים, ביאור קטעים קשים מתוך ההגדה של פסח.
"טובים השניים" - שני ספרים הכרוכים יחדיו: "היין השרוני" ו"העשיר והעני".

וגם מאמרים אחדים שנתפרסמו ב"הכרמל" וב"הכרם".

 

עוד על אודותיו באתר JewishEncyclopedia