גליונות נחמה סנונית - לעוף רחוק יותר מן הדמיון גיליונות נחמה - לדף הראשי
על האתר מפת האתר קבוצת דיון

ר' יוסף חיים אזולאי (חיד"א), ירושלים-ליוורנו (1724-1806)

יוסף חיים אזולאי

מגדולי הפוסקים, שד"ר, וכן מראשוני ההיסטוריונים של הכתיבה היהודית.

נולד בירושלים ובה גם קנה תורה אצל גדולי הדור ובהם ר' חיים בן עטר, ר' יצחק הכהן רפפורט ("בתי כהונה") ור' יונה נבון ("נחפה בכסף"). מגיל צעיר בלט בידיעותיו בתלמוד, בקבלה ובהיסטוריה יהודית, וכבר בגיל שש-עשרה כתב את ספרו "העלם דבר" בו הוא מצביע על טעויות שעשו, לדעתו, כמה מגדולי ההוראה בגלל ליקויים בידע כרונולוגי וביביליוגרפי. 

ב-1755 נבחר לפעול כשליח של הקהילה היהודית הקטנה בארץ ישראל. תחילה נשלח למערב אירופה ואח"כ לצפון אפריקה, בכל קהילה יהודית שבה ביקר הוא הותיר רושם רב. (לפי אגדה עממית באחד ממסעותיו נפגש עם הגאון מווילנה). לפחות שלוש פעמים יצא מארץ ישראל לשליחות ועם חזרתו שב להתגורר בחברון.

החיד"א כתב ספרים רבים (כ-100) בשלל נושאים תורניים, מפרשנות המקרא דרך חידושים על הש"ס ועד ספרי שו"ת והלכה. ספרו החשוב "שם הגדולים", שכתיבתו נמשכה יותר מ-20 שנה, הוא מעין אנציקלופדיה לגדולי ישראל ויצירותיהם הרבניות והוא מהווה מקור חשוב לחקר תולדות חכמי ישראל.
לספר שני חלקים: החלק הראשון מציג סקירה היסטורית של כ-1,300 גדולי ישראל מימי הגאונים ואילך (לא כולל בני דורו של חיד"א), תוך פירוט שושלת היוחסין של כל אחד מן האישים וכתביו - לפי סדר הא"ב.
החלק השני הוא רשימת הספרים של כלל האישים שנזכרו בחלק הראשון. מקצת הספרים הנזכרים ב"שם הגדולים" לא הגיעו לידינו, וכל המידע עליהם מבוסס על ספר זה. במהלך השנים זכה הספר הזה להרחבות ולתוספות.

במהלך חייו נישא פעמיים, והעמיד אחריו שני בנים, אברהם ורפאל יצחק. בניו הלכו בדרכו ושימשו כשדרי"ם של הערים טבריה וירושלים.

בשנות השבעים של המאה ה-18 השתקע בליבורנו (איטליה), שם השלים את כתיבת מרבית ספריו, ושם גם נפטר. בשנת 1960, ביוזמת הראשון לציון הרב יצחק נסים, הועלו עצמותיו לארץ ישראל, והוא נקבר בהר המנוחות.

 

בין ספריו:

שם הגדולים - אנציקלופדיה לגדולי ישראל
ברכי יוסף - הלכה: פירוש לשולחן ערוך
יוסף אומץ - שו"ת
חיים שאל - שו"ת
מחזיק ברכה ושיורי ברכה - חיבורים הלכתיים
אהבת דוד - דרשות
פני דוד, תורה אור, נחל קדומים, ראש דוד - חיבורים על התורה
צוארי שלל - על ההפטרות
חומת אנ"ך - פירוש לתנ"ך
אהל יוסף,  יוסף תהלות - פירוש על תהלים
שפה אחת - פירוש על הגדה של פסח
אחורי תרעא - פירוש על מסכת הוריות
חסדי אבות - על מסכת אבות
בית מנוחה - סדר לימוד ליארצייט
ציפורן שמיר - מוסר, הנהגות ותפילות
קשר גודל - סיכום הלכות מספרי האחרונים (כולל מספרי החיד"א עצמו)
מורה באצבע - הנהגות כלליות, הנהגות לשבתות, חגים וחודשי השנה
שמחת הרגל - על שלוש רגלים
מראית העין, פתח עיניים - על האגדות שבספר "עין-יעקב"
כסא רחמים, ככר לאדן - על מסכת כלה, אדר"נ, מסכת דרך-ארץ ועוד
שער יוסף - על מסכת הוריות
עין זוכר - על כללי הש"ס